استاندار اصفهان عنوان کرد

آب‌رسانی برای حیات کشاورزی استان اصفهان با توجه به محاسبات آبی/ تلاش برای رساندن آب حداقلی به کشاورزان

استاندار اصفهان گفت: امید داریم در ماه‌های آتی با برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی‌هایی که برای آب موجود می‌شود، بتوانیم به سایر مناطق استان نیز این میزان آب حداقلی را برای حیات کشاورزی برسانیم، البته این اقدام بستگی به محاسبات آبی استان اصفهان دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات