مدیرعامل آبفار استان اصفهان:

آب‌رسانی به روستاهای اصفهان با ۴۹ تانکر انجام می‌شود

مدیرعامل آبفار استان اصفهان گفت: روزانه حدود یک هزار و ۵۰۰ مترمکعب آب با ۳۹ تانکر ثابت و ۱۰ تانکر اجاره‌ای در روستاهای اصفهان توزیع می‌شود.

معاون فرماندار اصفهان خبر داد

پیش‌بینی ایجاد اشتغال برای 30 هزار نفر در منطقه اقتصادی اصفهان

معاون برنامه‌ریزی فرماندار اصفهان گفت: منطقه ویژه اقتصادی و ریلی اصفهان می‌تواند حداقل برای 30 هزار نفر ایجاد شغل کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

آب اصفهان بذل و بخشش شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به بدقولی‌های وزیر نیرو و معاونان وی نسبت به معضل آب اصفهان گفت: طی 12 سال اخیر آب اصفهان به استان‌های دیگر بذل و بخشش شده است.

آخرین اخبار

تبلیغات