دبیر کارگروه سلامت شهرستان اصفهان:

استفاده از پساب فاضلاب برای آبیاری کشاورزی اصفهان ممنوع است

دبیر کارگروه سلامت شهرستان اصفهان گفت: برخورد جدی با استفاده از پساب فاضلاب برای آبیاری کشاورزی اصفهان بیش از گذشته افزایش می‌یابد.

آخرین اخبار

تبلیغات