بخشدار جرقویه سفلی:

اجرای فاضلاب جرقویه در انتظار اعتبار است/توسعه مخزن اب شهرستان

بخشدار جرقویه سفلی گفت: مطالعات اجرای عملیات اجرایی فاضلاب شهرستان جرقویه سفلی انجام و برای آغاز عملیات اجرایی این پروژه منتظر تامین ۲۰ میلیارد تومان اعتبار هستیم.

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان:

۲۰۰ چاه آب تحت پوشش شهرداری اصفهان بدون مجوز است

رئیس انجمن حمایت از کشاورزان اصفهان گفت: در حال حاضر ۴۰۰ چاه تحت پوشش شهرداری است که نصف آن بدون مجوز است و نصف دیگر آن هم که مجوز دارد، غیر کارشناسی حفر شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان

زاینده رود تا ۱۵ خردادماه در اصفهان جاری است

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان گفت: رودخانه زاینده رود تا ۱۵ خردادماه، بنابر تصمیمات اخذ شده، در اصفهان جاری می ماند.

آخرین اخبار

تبلیغات