رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان:

بازگشایی زاینده‌رود به برداشت محصولات کشت پاییزه می‌انجامد

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان گفت: قول‌هایی در ارتباط با بازگشایی زاینده‌رود به ما داده شده است که در صورت عمل به این قول‌ها می‌توانیم شاهد برداشت محصولاتی باشیم که در کشت پاییزه کشت شده‌اند.

آخرین اخبار

تبلیغات