اهمیت بهره وری از آب در بخش کشاورزی

صرفه‌جویی ۵۲ میلیون متر مکعبی آب در بخش کشاورزی اصفهان/ محیط‌های کنترل شده کشاورزی گسترش یابد

خشکسالی سال‌های گذشته کشاورزی را در مناطق مختلف کشور از جمله اصفهان تحت تأثیر خود قرار داده که در این زمینه اهمیت بهره‌وری از آب در بخش کشاورزی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

آخرین اخبار

تبلیغات