میوه‌ای ۱۰ هزار بار قوی‌تر از شیمی‌درمانی

پوست این میوه خواص شگفت انگیزی دارد که بیشتر از آب آن می‌تواند اثرگذار تر باشد.

بهترین نوشابه‌های طبیعی

رئیس هیئت مدیره جامعه احیاگران طب ایرانی با تشریح یک سُرم فیزیولوژیکی طبیعی برای مقابله با گرمای تابستان، بهترین نوشابه‌های طبیعی را نیز معرفی کرد.

راه‌های موثر در پیشگیری از تهوع مسافرتی

استفاده از پياز و آبلیمو برای پیشگیری از تهوع مسافرتی و بیماریهای عفونی مفید است.

آخرین اخبار

تبلیغات