ردپای کرونا در آبزیان دریایی هم پیدا شده است

استاد گروه عفونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بیماری کووید ۱۹ را یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان برشمرد که ردپای کرونا را در آبزیان دریایی نیز پیدا کرده اند.

آخرین اخبار

تبلیغات