در پی خشکسالی های اخیر؛

کاهش سالانه 300 میلیون مترمکعب از میزان ذخایر آب‌های زیرزمینی در اصفهان

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان گفت: سالانه بطور میانگین 300 میلیون متر مکعب در استان اصفهان از میزان ذخایر آبهای زیرزمینی کاسته می شود.

مدیر حوضه آبریز زاینده‌رود در وزارت نیرو:

درصدد جاری بودن آب برای کشاورزان شرق با بهبود منابع آب هستیم

مدیر حوضه آبریز زاینده‌رود در وزارت نیرو گفت: با بهبود و ذخیره‌سازی منابع آب درصدد این هستیم که آب هر ساله برای کشاورزان شرق اصفهان جاری باشد.

آخرین اخبار

تبلیغات