عدم نظارت بر فروش صنایع دستی اصفهان/

محصولات میدان نقش جهان آبروی “ما” را خواهد برد؟

میدان نقش جهان همواره پایگاهی برای فروش صنایع دستی اصفهان به شمار می رفته است اما امروزه با عدم نظارت جدی بر فروش این صنایع شاهد فروش صنایع دستی تقلبی در بسیاری از فروشگاه های میدان هستیم.

آخرین اخبار

تبلیغات