مدیر دفتر بهبود شرکت مهندسی آبفا کشور:

آبرسانی پایدار با بهترین کیفیت در تمام کشور باید اجرائی شود

مدیر دفتر بهبود روش‌های بهره‌برداری آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت : آبرسانی پایدار با بهترین کیفیت در تمام فصول مهمترین هدف حوزه بهره‌برداری آب و فاضلاب است.

آخرین اخبار

تبلیغات