نماینده مردم شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل

تکمیل خط انتقال آب زاینده رود به کاشان به 220 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای خط انتقال آب زاینده رود به کاشان با ظرفیت 1100 لیتر آب در ثانیه گفت: تکمیل این طرح افزون بر 220 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.

آخرین اخبار

تبلیغات