مدیر دفتر بهبود روش‌های بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب مطرح کرد:

تجهیز و نوسازی تأسیسات بهره‌برداری خطوط انتقال آب کشور

مدیر دفتر بهبود روش‌های بهره‌برداری آب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: ایستگاه پمپاژ، خطوط انتقال و مخازن آب باید به مرور تجهیز و نوسازی شوند.

آخرین اخبار

تبلیغات