مدیر‌کل حفاظت محیط زیست اصفهان:

احیای تالاب گاوخونی مهم‌ترین مطالبه مردمی اصفهان است

مدیر‌کل حفاظت محیط زیست اصفهان گفت: احیای تالاب بین‌المللی گاوخونی و احقاق حقابه آن به عنوان مهم‌ترین مطالبه مردمی بر‌اساس مدیریت صحیح در حوضه‌ آبخیز و حوزه آبریز زاینده‌رود ضروری است.

مدیرکل محیط زیست اصفهان:

برنامه کنترل کیفیت آب زاینده‌رود تدوین می‌شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان گفت: براساس مصوبات بیست و دومین جلسه شورای حفاظت کیفی زاینده‌رود اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان با مشارکت بین بخشی و بین استانی موظف به تدوین برنامه کنترل کیفیت آب زاینده‌رود در ۳ ماه آینده شد.

آخرین اخبار

تبلیغات