عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان:

حقابه‌ گاوخونی از زاینده‌رود هنوز به این تالاب نرسیده است

عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان گفت: در حال حاضر حقابه‌دار اصلی زاینده‌رود از دریافت آب رودخانه محروم بوده و تالاب گاوخونی بهره‌ای از آب زاینده‌رود نبرده است.

آخرین اخبار

تبلیغات