رئیس انجمن نخبگان کشاورزی استان اصفهان:

بازگشایی دیرتر زاینده‌رود به نفع کشاورزان است

رئیس انجمن نخبگان کشاورزی استان اصفهان با اشاره به نیاز آبی محصولات کشت شده در پاییز گفت: دیرتر باز شدن رودخانه زاینده‌رود در مرحله دوم به نفع کشاورزان است.

آخرین اخبار

تبلیغات