به منظور خودسازی و توسعه آبادانی روستاها؛

اردوی جهادی در روستای کمال بیک کوهپایه برگزار شد/ تصاویر

اردوی جهادی به منظور خودسازی و توسعه آبادانی روستاها در روستای کمال بیک کوهپایه برگزار شد.

آخرین اخبار

تبلیغات