زرگرپور:

اصفهان مصداق بارز جلوه های میراث فرهنگی ناملموس ایران زمین است

استاندار اصفهان گفت: اصفهان مصداق بارز و راستین جلوه های میراث فرهنگی ناملموس ایران زمین است.

آخرین اخبار

تبلیغات