مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان عنوان کرد:

آغاز مرمت قلعه روستای قورتان، بزرگترین دژ تاریخی استان اصفهان

مدیر کل میراث فرهنگی استان اصفهان؛ صبح امروز سه شنبه 31 مرداد از آغاز مرمت قلعه روستای قورتان، به عنوان بزرگترین دژ تاریخی استان اصفهان خبر داد.

آخرین اخبار

تبلیغات