امام جمعه شهر محمدآباد:

انسان در همه امور و قبل از انجام آن، رضایت الهی را در نظر بگیرد

حجت الاسلام هاشمی: انسان در همه امور و قبل از انجام آن، رضایت الهی را در نظر بگیرد، آیا این کاری که قرار است انجام شود مورد رضایت خداوند می باشد یا نه؟

آخرین اخبار

تبلیغات