مدیر‌کل ارشاد اصفهان:

نقطه قوت ایران در فرش، بُعد هنری و مهارتی آن است

مدیر‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان گفت: نقطه قوت ما در فرش که پیشرفت‌های زیادی در آن اتفاق افتاده، بُعد هنری و مهارتی آن بوده و باید تلاش کنیم در این زمینه توسعه‌های بهتری صورت گیرد.

آخرین اخبار

تبلیغات