سیتی سنتر اصفهان میزبان مردم هنر دوست؛

نخستین جشنواره آشپزی با قارچ در اصفهان/ پوستر

نخستین جشنواره آشپزی با قارچ در اصفهان همراه با جوایز نفیس برای نفرات برگزیده برگزار می شود.

استاندار اصفهان:

اجرای فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی در شرق اصفهان

استاندار اصفهان گفت: منطقه ویژه شرق اصفهان مصوبه هیأت دولت را دارد اما اجازه فعالیت به صنایع آب‌بر یا آلاینده در این طرح داده نمی‌شود و این صنایع باید بیشتر مبتنی بر فناوری‌های برتر و همراه با کارآفرینی و اشتغال زیاد باشند.

آخرین اخبار