امام جمعه شهر اژیه:

سامانه پدافند هوایی باور ۳۷۳ به عنوان اقتدار ملی برای کشور محسوب می شود

امام جمعه شهر اژیه گفت: رونمایی از سامانه پدافند هوایی باور ۳۷۳به عنوان اقتدار ملی و ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان اسلام و ایران است.

گفتگوی اصفهان شرق با پزشک جوان در جرقویه علیا؛

خدمت به مردم به عنوان هدف مقدس در زندگی ام است

دکتر مینا دادخواه پزشک مرکز بهداشتی درمانی شهر حسن آبادگفت: بیشتر بیماری های جدید در اثر ماشینی شدن زندگی و مصرف مواد مصنوعی ایجاد شده است و همه می توانند با تغییر و اصلاح شیوه زندگی از ابتلاء به این بیماری ها جلوگیری کنند.

آخرین اخبار