پروژه ای بر زمین مانده؛

چرا معتقدیم شبکه ملی اطلاعات محقق نشده است!

شایسته است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بجای مقصر نمایی نهادهای حافظ امنیت کشور تکلیف خود را در برابر بودن یا نبودن شبکه ملی اطلاعات مشخص کند.

  • صفحه 2 از 2
  • 1
  • 2

آخرین اخبار

تبلیغات