امام جمعه شهر اژيه:

ما با تمام توان و تا پای جان پشتیبان ولایت فقیه خواهیم بود

امام جمعه شهر اژیه گفت: در بعضی مشکلات جامعه و بعضی مخالفتها که در داخل صورت می گیرد رهبر ما مظلوم واقع می شود و ما با تمام توان و تا پای جان پشتیبان ولایت فقیه خواهیم بود.

امام جمعه ورزنه:

کشاورزان نیازمند آب لازم و مناسب جهت کشت پاییزه هستند

امام جمعه ورزنه گفت: کشاورزان زمین های خود را برای کشت پاییزه آماده نموده اند و به آب لازم و مناسب نیازمندند که باید این انتظار بحق کشاورزان را بصورت کامل برآورده کرد.

گزارش جرقویه سفلی:

افتتاح پروژه از متن تا حاشیه

روز پرکار مسئولین جرقویه سفلی از چیدن ربان خانه ی عالم مزرعه عرب تا زدن بنزین در پمپ بنزین تازه افتتاح شده نصر آباد یک روی سکه بود روی دیگر آن در عدم تکمیل جاده ی پر خطر نصر آباد به محمد آباد و جابه جایی زمین پایگاه بسیج سعادت آباد خلاصه شد.

در سومین مجمع بسیج شرق شهرستان اصفهان مطرح شد:

برخی نسبت به نمایندگان کم لطفی می کنند/ آب کشاورزی و اشتغال مشکل اصلی شرق اصفهان است

سومین مجمع بسیج شرق شهرستان اصفهان با حضور کلیه ی مسئولین ادارات بخش های شش گانه ی شرق اصفهان و اعضای کار گروه برگزار شد.

شهردار شهر نصرآباد خبر داد:

رفع آلودگی کارگاههای مزاحم شهری در آینده ی نزدیک

شهردار شهر نصر آباد گفت: امیدواریم هر چه زودتر بتوان به صورت قانونی در رفع آلودگی کار گاههای مزاحم تدابیر خوبی بیندیشیم.

آخرین اخبار

تبلیغات