كارشناس گياهپزشكي جهاد كشاورزي منطقه جرقويه عليا

وجود بیماری سیاهک معمولی ذرت در منطقه جرقویه علیا

خسارت این بیماری علاوه برجنبه کمی دارای جنبه کیفی هست. وجود این بیماری موجب بروز بیماری گیاهچه میری نیزمی شود .

سوزاندن کلش مزارع آسمان شرق اصفهان را تیره کرد

دکتر حیدریان گفت: گیاه زباله نیست و اثرات آتش زدن کلش در اراضی کشاورزی و دود حاصل،خطرات تنفسی حادی ایجاد نمی کند ولی مواد الی مفید زمین را از بین می برد.

اجرای نخستین طرح شنوایی سنجی کودکان در حسن آباد جرقویه

طرح سراسری شنوایی سنجی کودکان (OAE ) از طرف سازمان بهزیستی استان اصفهان در شهرحسن آباد جرقویه علیا برگزار شد.

سوزاندن کلش مزارع آسمان شرق اصفهان را تیره کرد

دکتر حیدریان گفت: گیاه زباله نیست و اثرات آتش زدن کلش در اراضی کشاورزی و دود حاصل،خطرات تنفسی حادی ایجاد نمی کند ولی مواد الی مفید زمین را از بین می برد.

كارشناس گياهپزشكي جهاد كشاورزي منطقه جرقويه عليا

علت بیماری پنبه درمزارع جرقویه علیا

مهندس مهدی شفیعی حسن آبادی به تشریح برخی ازعلل اصلی این پدیده وراههای پیشگیری ودرمان بیماری پرداخت.

همایش طبی سنتی قرآن وتغذیه سالم

این همایش باحضوراستادمحقق دکترتن سازان درسالن اجتماعات آموزش وپرورش ورزنه برگزارشد.

بیماری سالک را بیشتر بشناسیم

سالک یک بیماری پوستی است که بوسیله گزش پشه خاکی آلوده به نوعی انگل، منتقل می‌شود.

آخرین اخبار

تبلیغات