اسلام با تکنولوژی امروزی؛

مسلمانی به شیوه سریال های ماهواره ای!

در ترکیه مساجد تعدد زیاد دارد؛ اما در قبال آن تعدد کاباره هم زیاد است. شاید این به تعبیر آنها یک جهان بینی خاص است که تناقض میان این دو را نمی بیند.

برگرفته از مقالات شهید آوینی؛

نظر شهید آوینی در مورد ماهواره

سخنان جالب شهید آوینی در زمانی که ویدئو ممنوع و فیلم آن از ماست پاستوریزه ارزان تر بود.

ماهواره از«من و تو» چه می خواهد؟!

در بسیاری از مواقع از کسانی که در خانه خود ماهواره دارند و برنامه ها و فیلم های آن را دنبال می کنند، شنیده ایم که « مگر ماهواره چه دارد که اینقدر با آن مخالفت می شود؟ مگر برنامه ها و فیلم های ماهواره چه هدفی دارند جز سرگرم کردن مردم؟

ماهواره، موافق و مخالف

گفتگویی خیالی بین یک موافق و مخالف ماهواره را در ادامه بخوانید.

زهرا حسینی

بشقاب هایی که خانواده های ما را می شکند

گاه و گاهی پرداختن به مباحثی که به ظاهر حل شده است به ما نشان می دهد که نه تنها مساله حل نشده بلکه صورت مساله های حاصل از تلاش محققان را با بی توجهی به مشکلات پاک کردیم.

آخرین اخبار