اتوبوس ۲۵نفره عازم چابهار در آتش سوخت

نقص فنی عامل به آتش کشیده شدن اتوبوس ۲۵ نفره مسافران عازم چابهار در مسیر تودشک شد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات