امام جمعه شهر نصرآباد:

هیچ مسئولی حق انتقاد از شورای نگهبان نزد خارجی ها را ندارد

حجت الاسلام فرهنگ با انتقاد شدید از حمله به برخی نهادهای مقدس نظام اسلامی و بی ارتباط دانستن مسایل داخلی کشور به بیگانگان گفت: هیچ مسئولی حق ندارد پیش روی خارجی ها از نهادهای مقدسی چون شورای نگهبان انتقاد کند.

امام جمعه شهر محمدآباد:

یکی از ویژگی های منافقان مقابله با آبرو و عزت نظام اسلامی است

حجت الاسلام هاشمی از مردم خواست تا با هوشیاری و بصیرت در دام انسان های منافق صفت گرفتار نشده و عزت و آبروی نظام را بر باد ندهند.

امام جمعه روستای کفران:

مصوبات مجلس باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کند

حجت الاسلام شریفی گفت: مصوبات مجلس باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کند.

امام جمعه شهر ورزنه:

نمایندگان مجلس قانونگذار و ناظر بر اجرای صحیح قانون باشند

حجت الاسلام شامحمدی گفت: نمایندگان مجلس قانونگذار و ناظر بر اجرای صحیح قانون باشند.

امام جمعه شهر هرند:

نگاه بعضی از مسئولین به اقتصاد یک نگاه احساساتی است

حجت الاسلام حسینی گفت: مسائل اقتصادی شعاری و دستورالعملی نیست، نگاه بعضی از مسئولین به اقتصاد یک نگاه اقتصادی نیست بلکه یک نگاه احساساتی به اقتصاد است.

امام جمعه شهر نصرآباد:

شورای نگهبان به عنوان یک سرمایه الهی برای صیانت از نظام است

حجت الاسلام فرهنگ گفت: هدف دشمن از جوسازی علیه شورای نگهبان زمینه سازی برای ورود عوامل نفوذی خود به مجلس است.

امام جمعه کفران:

صلابت نیروی سپاه بار دیگر در دستگیری تفنگداران آمریکایی مشاهده شد

حجت الاسلام شریفی گفت: صلابت نیروی سپاه بار دیگر در دستگیری تفنگداران آمریکایی مشاهده شد.

امام جمعه شهر ورزنه:

اعتماد به آمریکا ساده اندیشی است/ هر عاملی باید از مجرای قانونی پیگیری شود

حجت الاسلام شامحمدی گفت: بی تردید اگر احتمال بدهیم قانونی به اشتباه مصوب شده باید برای ملغی شدندش به مسولین امرمراجعه کرده وازمجاری قانونی پی گیر این مسئله باشیم.

امام جمعه شهر محمدآباد:

مردمی بودن انقلاب خصوصیت مهمی که در جمهوری اسلامی تجلی یافت

حجت الاسلام هاشمی گفت: مردمی بودن انقلاب اسلامی خصوصیت مهمی است که در واژۀ جمهوری اسلامی متجلی گردید.

امام جمعه شهر هرند:

برگ بَرنده در دست نیروهای ارزشی سپاه و بسیج است

حجت الاسلام حسینی گفت: مردم بخش جلگه و شهر هرند از نبود اوژانس شهری و مسائل پزشکی و درمانی رنج میبرند.

آخرین اخبار