مسجد قدیمی حسن آباد

مسجد قدیمی حسن آباد

ورزنه دیار کبوتران سفید

ورزنه دیار کبوتران سفید شرق اصفهان

مسجد دشتی اصفهان

دشتی روستایی در منطقه ی شرق اصفهان

حجت الاسلام صالحیان

اولویت اثر مسجد محوری در زندگی مردم بحث آرامش است

مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان با اشاره به آرامش در وجود انسان گفت: اولین فلسفه ی مسجد محوری این است که انسان را متعادل کرده و فرد متعادل به آرامش روحی و معنوی می رسد.

عید کجا بریم

عید را بریم ورزنه+ تصاویر سالهای قبل ورزنه

ورزنه نگینی درخشنده در کویر شرق اصفهان……..

آخرین اخبار

تبلیغات