ورزنه دیار کبوتران سفید

ورزنه دیار کبوتران سفید شرق اصفهان

مسجد دشتی اصفهان

دشتی روستایی در منطقه ی شرق اصفهان

شارژر نفتی

اسناد و مدارکی اخیرا فاش شده که تروریست ها و سلفی ها منابع مالی و تسلیحاتی خود را از برخی کشورهای عربی دریافت می کنند .

حجت الاسلام صالحیان

اولویت اثر مسجد محوری در زندگی مردم بحث آرامش است

مدیر اجرایی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان اصفهان با اشاره به آرامش در وجود انسان گفت: اولین فلسفه ی مسجد محوری این است که انسان را متعادل کرده و فرد متعادل به آرامش روحی و معنوی می رسد.

عید کجا بریم

عید را بریم ورزنه+ تصاویر سالهای قبل ورزنه

ورزنه نگینی درخشنده در کویر شرق اصفهان……..

آخرین اخبار

تبلیغات