احمد صادقي

سخني با دانش آموزان به زبان ریاضی

مبداء مختصات ز ندگي را خدا قرار بدهید و بردار قشنگ بندگي خود را به سمت خدا رسم کنید.

روزبهانی

شکست هژمونی آمریکا درمناسبت های بین المللی

نگاه قُلدرانه ی آمریکا به جهان پیش رو درمناسبت های 2000به بعدمشهودتر می باشد وبا نیم نگاهی به قرون گذشته نقش مستبدانه ی برخی کشورها را درصحنه ی جهانی مشاهده می کنیم.

حسن صادقي

شهري که همچنان در انتظار طنين بانگ اذان نماز جمعه است

نماز جمعه فرضیه ای ارزشمند در بعد دینی و سیاسی که متاسفانه مردم شهر حسن آباد جرقويه و روستاي همجوار آن از ایستادن در صفوف به هم پیوسته ی آن در شهرشان بي بهره هستند.

محمد ایرانی

تفاوت معنادار رفسنجانی با رفسنجانی!

هاشمی با نظرات غیرمسئولانه در برخی موارد که خلاف منافع ملی است هر از گاهی مورد توجه رسانه های بیگانه قرار می گیرد. افراط برای مردم ما همیشه مایه ی دردسر بوده است و به دشمن تراشی علیه ملت کمک کرده است…

ی.روزبهان

ناتو ابزاری برای حمله

این روزها کم و بیش از رسانه ها ازحمله شیمیایی تا حمله ای غافلگیرانه در مورد کشور دوست و همسایه می شنویم ولی انگار بعضی ها هنوز به گول زدن خود عادت دارند و هنوز سفره ی پهن کرده در عراق را جمع نکرده به فکر جایی دیگر افتاده اند.

صاحب نیوز- سلیمه آقامیری

آقای احمدی نژاد شما اشتباهی بودید…!

از همان موقع که یک عده اشتباه کردند و به شما رأی دادند! از آن موقع که سبک زندگیتان با سبک زندگی دولتمردان قبلی متفاوت بود اشتباهی بودید!

صاحب نیوز- امین شایگان نیا

اصفهان و چالش ها؛ سخنی با شهردار

تا چند روز دیگر مدیران جدید استان و شهر برگزیده می شوند. لازم دیدیم که سخنی صریح با مسئولین فعلی و شهردار آینده اصفهان داشته باشیم…

به بهانه حکم تنفیذ ریاست جمهوری

انتقال قدرت در ایران و مقایسه با تحولات خاورمیانه

در حالی که در اکثر نقاط جهان انتقال قدرت با پیچ و خم هایی همراه است، در کشوری مانند ایران شاهد انتقال قدرت به سبک آرامش و تدبیر هستیم و این ما را استثنا و آتش دشمنان را گداخته تر خواهد کرد…

من خبرنگارم ، نه زیر آب زن

چقدر سخت است شب و روزت در فکر حل مشکلی باشد و خود باشی و قلمی برای نگارش و تو را نشناسند و جوهر قلمت را خالی کنند.

آخرین اخبار