معاونت برنامه ریزی سازمان صنعت و معدن و تجارت:

سیاست مسئولان، تمرکز زدایی صنعت از شعاع ۵۰ کیلومتری اصفهان است

معاونت برنامه ریزی سازمان صنعت و معدن و تجارت گفت: سیاست سازمان براین است تا صنعت را در مناطق محروم صنعتی پوشش و از محدود شدن آن در شعاع اطراف شهر ها بکاهد.

مسئول دفتر نظام صنفي كشاورزي شاهتور:

مکانیزه کردن کشاورزی، اشتغال زایی برای شرق اصفهان است

مسئول دفتر نظام صنفی کشاورزی شاهتور گفت: تمامی تلاش ما در جهت رفاه پیشرفت و سربلندی کشاورزان شرق اصفهان می باشد.

فاطمه دانش پسند:

تأثیر خشکسالی و کمبود امکانات آموزشی مهمترین عامل مهاجرت در شرق اصفهان است

ساکنین روستا با مهاجرت به شهر و اجاره دادن خانه های خود به اتباع خارجه (افغانی) و دیگر هموطنان باعث تنوع فرهنگی و قومیت گرایی در روستا و بروز مشکلات و ناهنجاری اجتماعی در روستا شده اند.

فرماندار شهرستان اصفهان:

صندوق مهر امام رضا در پرداخت تسهیلات به مردم سرعت دهد/ بهسازی معابر نیاز عمومی روستاها

فرماندار اصفهان طی بازدید از بخش جلگه گفت: نگرانی مردم در خصوص عدم پرداخت تسهیلات صندوق مهر امام رضا و اجرا نشدن طرح های اشتغال زایی در شرق اصفهان است که باید به سرعت برطرف شود.

وبلاگ فریاد نوشت:

از نفت است که برماست

آیا بهتر نبود که دولت گرامی در این مدت یکسال و نیم به جای این همه دغدغه در امضای توافق با طرف امریکایی که تا هنوز هم امضاء نشده وقت و دغدغه خود را صرف حمایت از تولید داخلی می کرد؟

با حضور مسئولین جرقویه علیا مطرح شد:

معادن موجود در منطقه خاص یک روستا یا شهر نیست

در آمد حاصل از برداشت ماسه معادن ماسه بادی منطقه جرقویه باید صرف کارهای عام المنفعه شود

امیر حسین نوروزی شاهتوری:

لزوم تاکید بر اقتصاد مقاومتی در کشور ایران

اقتصاد مقاومتی تعریفی است که در تحریم و خصومت شدید تعیین کننده رشد و شکوفایی است.

آخرین اخبار

تبلیغات