آفت مزارع چغندر در منطقه جرقويه عليا

كرم برگخوار چغندراصلي ترين آ فت چغندر در منطقه جرقويه عليا می باشد.

كارشناس گياهپزشكي جهاد كشاورزي منطقه جرقويه عليا

وجود بيماري سياهك معمولي ذرت در منطقه جرقويه عليا

خسارت اين بيماري علاوه برجنبه كمي دارای جنبه كيفي هست. وجود اين بيماري موجب بروز بيماري گياهچه ميري نيزمي شود .

سوزاندن کلش مزارع آسمان شرق اصفهان را تیره کرد

دکتر حیدریان گفت: گیاه زباله نیست و اثرات آتش زدن کلش در اراضی کشاورزی و دود حاصل،خطرات تنفسی حادی ایجاد نمی کند ولی مواد الی مفید زمین را از بین می برد.

برگزاري كلاس هاي پرورش قارچ در منطقه جرقويه عليا

در ادامه برگزاری دوره های خود اشتغا لي واجرای طرح اقتصاد مقاومتي كلاس پرورش قارچ با حضورعلاقه مندان به این حیطه ی کاری تشكيل شد .

آخرین اخبار