خسارتی در قالب کمک معیشتی!

واریز مرحله اول کمک معیشت کشاورزان شرق اصفهان

مرحله ی اول پرداخت کمک معیشت کشاورزان از روز شنبه ۶ اردیبهشت با اولویت بخش بن رود آغاز خواهد شد.

اینجا شرق اصفهان

زمین پاک، زیر بار خشکسالی و وضع معیشت کشاورزان فراموش شد

راهنمای تخصصی طبیعت گردی بخش بن رود گفت: امسال هیچ اقدام عملی در راستای روز زمین پاک صورت نگرفت زیرا وضعیت منطقه و معیشت مردم در زیر با ر خشکسالی به خطر افتاده است.

عضو کمیته آب اتاق اصفهان:

انتقال آب بهشت‌آباد به صورت تونل حاصل ۱۲ سال کار کارشناسی است

عضو کمیته آب اتاق اصفهان گفت: طرح انتقال آب بهشت‌آباد به صورت تونل حاصل ۱۲ سال کار کارشناسی است و نباید با یک نظر غیرکارشناسی آن را تغییر و یا زیر سوال برد.

رئیس شورای حفاظت کیفی زاینده رود عنوان کرد:

مدیریت کیفیت آب در مسیر زاینده رود مهمتر از مشکلات کم آبی

رئیس شورای حفاظت کیفی زاینده رود مدیریت کیفیت آب در مسیر زاینده رود را مهمتر از مشکلات کم آبی دانست.

مدیر کانون خبرگان کشاورزی استان در گفتگو با اصفهان شرق

راهکار مشکلات کشاورزی اجرای مصوبات سفر وزیر نیروست

اسفندیار امینی گفت: خبرهای خوبی در راستای سفر وزیر نیرو به اصفهان مطرح شد که می توان توقف برداشت آب توسط بخش صنعت های آب بر را از جمله این مصوبات دانست.

کشاورزان شرق اصفهان خواستار تامین حق آبه کشت بهاره شدند

کشاورزان شرق اصفهان اعلام کردند: زارعان منطقه شرق حق آبه داران قانونی زاینده رود هستند و دولت باید حق آبه آنان را تامین کند.

وزیر نیرو در اصفهان

طرح بهشت آباد و تامین آب شرب انتقالی به یزد

وزیر نیرو گفت: با اجرای طرح بهشت آباد، آب شرب انتقالی به یزد به طور کامل از این تونل تأمین شود.

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزی شهرستان اصفهان در گفتگو با اصفهان شرق

هدف ما حل ریشه ای و قانونی مشکلات کشاورزان است

عضو هیئت مدیره صنف کشاورزی شهرستان اصفهان گفت: اعضای صنف از خود مردم و شرایط پیش روی آنها را دارند ولی بهتر است هر کاری با روش قانونی و اصولی حل شود و در این راستا صنف پیگیر مشکلات کشاورزان می باشد.

وزیر نیرو در اصفهان

آب مفیدی را در راستای کشت پاییزه به کشاورزان اختصاص می دهیم

وزیر نیرو از اختصاص آب مفید جهت کشت پاییزه کشاورزان حوزه آبریز زاینده رود در سال ۹۳ خبر داد.

با توصیه های کارشناس اصفهان شرق گل هایی سالم داشته باشید

با توجه به فرا رسیدن فصل بهار و نگهداری گل های زینتی و آپارتمانی توسط هموطنان بهتر است در باره بیماری های این گونه گلها اطلاعاتی داشته باشیم.

آخرین اخبار

تبلیغات