برگزاری کلاس های پرورش قارچ در منطقه جرقویه علیا

در ادامه برگزاری دوره های خود اشتغا لی واجرای طرح اقتصاد مقاومتی کلاس پرورش قارچ با حضورعلاقه مندان به این حیطه ی کاری تشکیل شد .

آخرین اخبار

تبلیغات