شهید علی صادقی ورزنه

شهید علی صادقی فرزند حسن در تاریخ ۱۳۶۱/۱/۴ به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.

سردار شهید مرتضی امینی هرندی

سردار شهید مرتضی امینی

محمد هاشمپور دستجردی

محمد هاشمپور دستجردی فرزند رضا متولد سال ۱۳۳۴ در خانواده مذهبی و کشاورز چشم به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی را در روستای دستجرد گذراند ولی به علت نبود مقطع راهنمایی از ادامه دادن درس باز ماند.

شهید حسین خیرالهی/ ورزنه

شهید حسین خیرالهی در منطقه عملیاتی چزابه در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۲۴ به درجه رفیع شهادت نایل گردید.

شهید حسن امینی/ هرند

اگر ما جنگ طلب بودیم و هستیم پس چرا صلح را بین مسلمانان کشورهای عربی برقرار کردیم. پس ما خواهان یک دقیقه جنگ هم نیستیم و نخواهیم بود.

شهید علی قطبی ورزنه

شهید علی قطبی فرزند مرحوم عباسعلی در سال ۱۳۴۱ در یک خانواده کشاورز و محروم بدنیا آمد.

شهید داوود طیبی حسن آباد جرقویه

شهید داوود طیبی درسش را رها کرد تا در مدرسه ی رفیع به مدارج بالاتر برسد.

دانشجوی شهید حسین امینی هرندی

هیچگاه مجروحیت ها نتوانست او را از جبهه ها غافل کند بلکه او را مصمم تر ساخت.

شهید حبیب الله ترابی/ ورزنه

شهید حبیب اله ترابی در سال ۱۳۳۷ در یک خانواده ی روحانی متولد شد.

در شهر حسن آباد جرقويه عليا

آخرین شهید حسن آباد که تشیع نشد

اولین شهید جرقویه علیا شهید حسین منصوری و آخرین شهید غلامحسین طیبی از شهدای مفقودالاثر می باشند.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات