شهید علی قطبی ورزنه

شهید علی قطبی فرزند مرحوم عباسعلی در سال ۱۳۴۱ در یک خانواده کشاورز و محروم بدنیا آمد.

شهید داوود طیبی حسن آباد جرقویه

شهید داوود طیبی درسش را رها کرد تا در مدرسه ی رفیع به مدارج بالاتر برسد.

دانشجوی شهید حسین امینی هرندی

هیچگاه مجروحیت ها نتوانست او را از جبهه ها غافل کند بلکه او را مصمم تر ساخت.

شهید حبیب الله ترابی/ ورزنه

شهید حبیب اله ترابی در سال ۱۳۳۷ در یک خانواده ی روحانی متولد شد.

در شهر حسن آباد جرقويه عليا

آخرین شهید حسن آباد که تشیع نشد

اولین شهید جرقویه علیا شهید حسین منصوری و آخرین شهید غلامحسین طیبی از شهدای مفقودالاثر می باشند.

شهید محمد صادقی/ کم سن ترین شهید شهر حسن آباد

شهید محمد صادقی در سال ۱۳۴۵ در خانواده ای مذهبی و کشاورز در شهر حسن آباد جرقویه دیده به جهان گشود.

شهید حسنعلی اسماعیلی/ ورزنه

شهید حسنعلی اسماعیلی فرزند محمد اولین شهیدی است که از خیل مردم محروم ومستضعف ورزنه درمبارزه بااستکبار جهانی وبه جرم دفاع از حکومت عدل اسلامی و آزادی از قیدوبند شیاطین شرق وغرب لباس فاخر و زیبنده شهادت به تن نمود.

شهیدی که ۲ بار تشیع شد/ اسماعیل شفیعی حسن آبادی

پیکر شهید اسماعیل شفیعی را اشتباها به جای فرد دیگری در شهرسنان مبارکه تشیع کرده و با شکوه فراوان بر وی نماز خواندند.

شهید منصور مقصودی/ ورزنه

میدان ژاله تهران مکان پرواز شهید منصور مقصودی را در خود برای ابد حکاکی کرد.

شهید حسین جهان بیگ/ ورزنه

در روشنایی روز به کنجی خزیده تا روزی که وعده حقیقی حق فرا رسد.

آخرین اخبار

تبلیغات