شهید حسین شمسی اژیه

شهید حسین شمسی اژیه: دستهایم را باز کنید که نگویند مال دنیا را با خود برده است.

شهید رضا صفار هرندی

شهید هرندی روز عملیات اعدام انقلابی منصور پشتیبان شهید بخارائی بود و توانست پس از پایان عملیات از صحنه بیرون آید ولی وقتی که می خواست وسائلش را از خانه بردارد و به اتفاق شهید نیک نژاد زندگی مخفی را آغاز کند دستگیر شد.

شهید عبدالرضا امیری رامشه

شهید عبدالرضا امیری رامشه

شهید محمد سلیمانی ورزنه

شهید محمد سلیمانی فرزند رضا در سال ۱۳۴۵ در یک خانواده کشاورز در ورزنه بدنیا آمد.

شهید علی اصغر کاهید باصری

شهید علی اصغر کاهید باصری در روستای سیچی از توابع بخش جلگه در خانوادهای کشاورز و مومن و انقلابی متولد شد.

دانشجوی شهید قدمعلی شجاعی

دانشجوی شهید قدمعلی شجاعی

حسن عباسی تودشکی

شهید جاوید الاثری که حتی به اندازه یک سنگ یادبود از گلستان شهدای اصفهان سهم نداشت

شهید محمد نصیری ورزنه

شهید نصیری مسلمانی متعهد و فردی با متانت و با وقار بود.

نوروزی که یادآور تشیع شهدای امدادگر جرقویه علیا بود

بیست و هشتمین سالگرد تشیع پیکر ۷ شهید امدادگر در نوروز ۶۵ آن هم در یک روز خاطره ی جوانان منطقه جرقویه علیا را بیش از پیش زنده و جاوید می کند.

شهید محمدرضا زمانی چریانی

محمد رضا در سال ۱۳۳۹ در روستای شهیدان قریه چریان پا به عرصه وجود نهاد.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات