شهید محسن درّی کفرانی:

پیکر شهیدی که در آتش سقوط هواپیما سالم ماند

بار معنوی خانواده و نماز شب های شهید محسن دری از او مردی ساخت که کفران و شرق اصفهان به بردن نامش می بالد.

گفتگو با همسر شهید دری کفرانی:

دوقلوهای شهید برای پیوستن به پدر، شهادت طلب می کنند

همسر شهید محسن دری گفت: او از من حلالیت طلبید و در مشهد دائم از من می خواست تا دعا کنم به خواسته اش برسد.

شهید براتعلی قیدرلو

شهید براتعلی قیدرلو در سال۱۳۴۴ در روستای پیله وران و در خانواده مذهبی چشم به جهان گشود.

شهید حسین شمسی اژیه

شهید حسین شمسی اژیه: دستهایم را باز کنید که نگویند مال دنیا را با خود برده است.

شهید رضا صفار هرندی

شهید هرندی روز عملیات اعدام انقلابی منصور پشتیبان شهید بخارائی بود و توانست پس از پایان عملیات از صحنه بیرون آید ولی وقتی که می خواست وسائلش را از خانه بردارد و به اتفاق شهید نیک نژاد زندگی مخفی را آغاز کند دستگیر شد.

شهید عبدالرضا امیری رامشه

شهید عبدالرضا امیری رامشه

شهید محمد سلیمانی ورزنه

شهید محمد سلیمانی فرزند رضا در سال ۱۳۴۵ در یک خانواده کشاورز در ورزنه بدنیا آمد.

شهید علی اصغر کاهید باصری

شهید علی اصغر کاهید باصری در روستای سیچی از توابع بخش جلگه در خانوادهای کشاورز و مومن و انقلابی متولد شد.

دانشجوی شهید قدمعلی شجاعی

دانشجوی شهید قدمعلی شجاعی

حسن عباسی تودشکی

شهید جاوید الاثری که حتی به اندازه یک سنگ یادبود از گلستان شهدای اصفهان سهم نداشت

آخرین اخبار

تبلیغات