حسن عباسی تودشکی

شهید جاوید الاثری که حتی به اندازه یک سنگ یادبود از گلستان شهدای اصفهان سهم نداشت

شهید محمد نصیری ورزنه

شهید نصیری مسلمانی متعهد و فردی با متانت و با وقار بود.

نوروزی که یادآور تشیع شهدای امدادگر جرقویه علیا بود

بیست و هشتمین سالگرد تشیع پیکر ۷ شهید امدادگر در نوروز ۶۵ آن هم در یک روز خاطره ی جوانان منطقه جرقویه علیا را بیش از پیش زنده و جاوید می کند.

شهید محمدرضا زمانی چریانی

محمد رضا در سال ۱۳۳۹ در روستای شهیدان قریه چریان پا به عرصه وجود نهاد.

شهید امیر ناصر صادقی مالواجردی

امدادگر شهید امیر ناصر صادقی مالواجردی

شهید ذوالفقار ذوالفقاری ورزنه

شهید ذوالفقار ذوالفقاری در عملیات
 افتخار آفرین فتح المبین در گرما گرم نبرد با دشمنان بعثی قرار گرفت و در تاریخ
 ۱۳۶۱/۱/۷در منطقه ی عملیاتی رقابیه به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

شهید علی صادقی ورزنه

شهید علی صادقی فرزند حسن در تاریخ ۱۳۶۱/۱/۴ به درجه رفیع شهادت نایل آمدند.

سردار شهید مرتضی امینی هرندی

سردار شهید مرتضی امینی

محمد هاشمپور دستجردی

محمد هاشمپور دستجردی فرزند رضا متولد سال ۱۳۳۴ در خانواده مذهبی و کشاورز چشم به جهان گشود و تحصیلات ابتدایی را در روستای دستجرد گذراند ولی به علت نبود مقطع راهنمایی از ادامه دادن درس باز ماند.

شهید حسین خیرالهی/ ورزنه

شهید حسین خیرالهی در منطقه عملیاتی چزابه در تاریخ ۱۳۶۰/۱۱/۲۴ به درجه رفیع شهادت نایل گردید.

آخرین اخبار

بایگانی

تبلیغات