سرویس: غیر تولیدی » نقلی ۰۹:۱۲ - شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴

قیمت جدید آب

شورای اقتصاد دستورالعمل تعرفه خدمات آب خارج از تاسیسات شرکت های آب و فاضلاب شامل تعرفه خدمات آب برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در حوزه فعالیت شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان را تصویب کرد.

به گزارش اصفهان شرق؛ شورای اقتصاد در جلسه مورخ 12 /10 /1394 درخواست شماره 100 /20 /27837 /94 مورخ 1 /6 /1394 وزارت نیرو درخصوص دستورالعمل تعرفه خدمات آب خارج از تاسیسات شرکت های آب و فاضلاب (تعرفه خدمات آب برداشتی از منابع آب سطحی و زیر زمینی در حوزه فعالیت شرکت های آب منطقه ای استان ها و سازمان آب و برق خوزستان) را به استناد بند «ج» تبصره (8) قانون بودجه سال 1394 کل کشور بررسی و به شرح ذیل مورد تصویب قرار داد.

ماده 1) : تعرفه آب تحویلی از «خطوط انتقال و طرح های تامین آب » به صنایع، معادل تعرفه آب شرب شهری برای کاربری های غیرخانگی (صنعتی) موضوع مصوبه شماره 144975 مورخ 5 /7 /1394 شورای اقتصاد، در محل انشعاب نزدیکترین شهر به واحد صنعتی که به لحاظ فنی کمترین فاصله تا واحد مذکور را خواهد داشت، تعیین می شود.

تبصره- در صورتی که آب به صورت خام (تصفیه نشده) به مشترکین یا بهره برداران صنعتی تحویل شود بیست (20) درصد از تعرفه مذکور کسر می گردد.

ماده 2) : تعرفه آب برداشتی صنایع از «منابع آب سحطی تنظیم شده (مهارشده)»، معادل هفتاد (70) درصد تعرفه موضوع ماده (1) این مصوبه تعیین می گردد.

ماده 3) : تعرفه آب برداشتی صنایع از «منابع آب سحطی تنظیم نشده (مهارنشده)»، معادل پنجاه (50) درصد تعرفه موضوع ماده (1) این مصوبه تعیین می گردد.

ماده 4) : تعرفه آب برداشتی صنایع از «منابع آب زیرزمینی»، معادل بیست (20) در صد و برای شهرک ها و نواحی صنعتی معادل ده (10) درصد تعرفه موضوع ماده (1) این مصوبه تعیین و ملاک محاسبه قرار می گیرد.

تبصره- تعرفه مذکور برای دشت های ممنوعه با ضریب 5 /1 و برای دشت های ممنوعه بحرانی با ضریب 2 اعمال می گردد.

ماده 5) : تعرفه آب برای صنایع بسته بندی آب، معادل پنج (5) درصد قیمت عمده فروشی آب بسته بندی سال قبل (درب کارخانه) تعیین می گردد.

ماده 6) : تعرفه آب برداشتی از منابع آب زیرزمینی جهت مصارف غیر شرب مشترکین شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی، معادل سی (30) درصد آب بهای پلکانی شرب (متناسب با مصرف ماهانه و تعداد آحاد)، تعیین می شود.

ماده 7) : قیمت فروش آب برای موارد خاص (فروش به کشتی ها، شناورها، تانکرهای خدماتی، مناطق آزاد، ویژه اقتصادی، تجاری و خدماتی، عمرانی و موارد مشابه) با تصویب هیأت مدیره شرکت های آب منطقه ای مناطق مذکور و سازمان آب و برق خوزستان تعیین می گردد.

ماده 8) : وزارت نیرو مکلف است هر چهار ماه یکبار، گزارش عملکرد و نحوه هزینه کرد درآمد حاصل از این مصوبه را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نماید.

این مصوبه توسط محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت ابلاغ شد.

منبع: تسنیم

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.