سرویس: اجتماعی ۰۷:۲۵ - چهارشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۴

به همت محقق و دانشجوی دانشگاه صنعتی؛

مناطق و عوامل اصلی تولید گرد و غبار در اصفهان شناسایی شد

بیابان های شرق اصفهان و خاک های فرسایش پذیر این منطقه، بعنوان منبع اصلی تولید گرد و غبار شناسایی و سه عامل ترافیک، صنعت و مصرف سوخت های فسیلی، اصلی ترین عوامل ورود عناصر سنگین به گرد و غبار منطقه هستند.

به گزارش اصفهان شرق؛ به نقل از صاحب نیوز، یک دانش آموخته دوره دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان در تحقیق رساله تحصیلی خود عوامل و مناطق اصلی تولید گرد و غبار این منطقه مرکزی کشورمان را را شناسایی کرده است.
سمیرا نوروزی، دانش آموخته علوم خاک دانشگاه صنعتی اصفهان، در رساله خود ضمن بررسی تغییرات مکانی و زمانی خصوصیات گرد و غبار در منطقه اصفهان، عوامل اصلی تولید گرد و غبار و امکان سنجی استفاده از برگ چنار در پایش زیستی آلودگی آن را مورد ارزیابی قرار داد.
این دانشجوی دکترا، تغییرات مکانی و زمانی خصوصیات گرد و غبار در منطقه اصفهان و امکان سنجی استفاده از برگ چنار در پایش زیستی آلودگی آن، برای اولین بار در سطح وسیع مکانی و طی دوره زمانی یک ساله ارزیابی کرده است.
نوروزی در این باره گفت: در این پژوهش ضمن ارزیابی تغییرات زمانی میزان فرونشست گرد و غبار و توزیع اندازه ذرات آن، غلظت عناصر سنگین گرد و غبار و درجه آلودگی آن و خصوصیات شیمیایی، مغناطیسی و کانی شناسی گرد و غبار در چهار فصل سال بررسی و نقشه¬ های توزیع مکانی این پارامترها ترسیم شد.
این محقق دانشگاهی ادامه داد: در نهایت با بهره گیری از نتایج آنالیزهای آزمایشگاهی مذکور، مناطق اصلی تولیدکننده گرد و غبار در منطقه اصفهان شناسایی شد که بر اساس آن مشخص شد بخش های اجرایی مرتبط می توانند نسبت به مدیریت کاهش ریزگردها در منطقه اقدام کنند.
وی با بیان این که طبق نتایج تحقیقات انجام شده نرخ فرونشست گرد و غبار در منطقه اصفهان و آلودگی آن به عناصر سنگین قابل توجه است، افزود: بیابان  های شرق اصفهان و خاک های فرسایش پذیر این منطقه، بعنوان منبع اصلی تولید گرد و غبار شناسایی شدند.
دانش آموخته دانشگاه صنعتی اصفهان تصریح کرد: سه عامل ترافیک، صنعت و مصرف سوخت های فسیلی، اصلی ترین عوامل ورود عناصر سنگین به گرد و غبار منطقه شناسایی شد.
نوروزی با اشاره به دیدگاه های علمی وکارشناسی ارائه  شده در این رساله به منظور کاهش اثرات منفی پدیده گرد و غبار در منطقه اصفهان، محافظت از خاک های مستعد به فرسایش زیاد مناطق شرق اصفهان، رعایت مسائل زیست محیطی در فعالیت صنایع اطراف اصفهان ونیز تأمین آب رودخانه زاینده رود و حفظ جریان دائمی آب آن را از جمله راهکارهای کاهش دهنده این پدیده عنوان کرد.
وی افزود: بهبود وضعیت وکیفیت ناوگان حمل و نقل عمومی اصفهان و فراهم کردن بستر استفاده از وسایل نقلیه پاک همچون دوچرخه و موتورسیکلت برقی، جلوگیری از تردد خودروهای مستهلک و آلاینده و کنترل و برخورد جدی با واحدهای صنعتی آلاینده در منطقه و نظارت بر عملیات عمرانی به¬ ویژه در فصول پاییز و زمستان می تواند کاهنده آلودگی باشد.
به گفته این محقق، جلوگیری از اجرای عملیات مخرب منجر به فرسایش خاک و تولید گرد و غبار همچون احداث جاده های خاکی، معدن کاری وبرداشت نامناسب گچ و آهک، انتقال دام از اراضی خشک، کشاورزی و شخم و شیار در اراضی و زمان¬ های نامناسب از دیگر راهکارها به منظورکاهش اثرات منفی پدیده گرد و غبار در منطقه اصفهان هستند.
دانش آموخته دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان اضافه کرد: دیگر نتیجه ارزشمند این پژوهش نشان داد که برگ درختان چنار ضمن آن که می تواند به عنوان شاخص مناسبی در پایش زیستی آلودگی گرد و غبار به عناصر سنگین استفاده شود، خصوصیات مغناطیسی آن نیز می توانند به عنوان ابزاری مفید و ارزان قیمت برای تخمین عناصر سنگین و تعیین مناطق دارای هوای آلوده به این عناصر در مناطق شهری استفاده گردد.

همچنین بخوانید:

پاسخی بگذارید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.