سرویس: غیر تولیدی » تنظیمی ۱۴:۳۹ - چهارشنبه ۰۹ دی ۱۳۹۴

با حضور باشکوه مردم و مسئولان؛

نماز وحدت در ورزنه به مناسبت روز بصیرت برگزار شد

نماز وحدت به مناسبت حماسه 9 دی روز بصیرت و تجدید میثاق با ولایت و بزرگداشت حماسه عاشورایی 9 دی در ورزنه برپا شد.

به گزارش اصفهان شرق از ورزنه، نماز وحدت به مناسبت حماسه 9 دی روز بصیرت وتجدید میثاق باولایت و بزرگداشت حماسه عاشورایی 9 دی باحضور مردم ولایت مدار وشهیدپرورومسئولین شهرورزنه درمسجد جامع باحضور سرهنگ ساعی فرمانده ناحیه امام علی (ع) وهیئت همراه وباسخنرانی حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل شامحمدی امام جمعه شهرورزنه درمسجد جامع این شهربرگزارگردید.

امام جمعه ضمن تبریک این روز وبااشاره به روایت امیرالمومنین علیه السلام که فرموده اند (یوخذ من هداضغث ومن هذاضغث فیمزجان وهنالک یستولی الشیطان علی اولیائه) گفتند: طبق فرموده امام علی علیه السلام اهل فتنه مشتی ازحق ومشتی ازباطل راباهم آمیخته وبا نام حق به خوردجامعه می دهند و ما نمونه کامل آن رادرفتنه سال 88دیدیم چراکه عده ای باشعارهای به ظاهرحق اما باطنی آلوده اذهان عده ای رامشوش کردند و فتنه ای راپدیدآوردند.

IMG_8732

شامحمدی بااشاره به نقش بصیرت دهی نخبگان جامعه درفتنه ها گفتند درفتنه ای که درزمان امیرالمومنین اتفاق افتاد نیزعده ای نمی توانستندحق راازباطل تشخیص دهنداما جناب عمارفرمودند درست است که این دوگروه که مقابل هم صف آرایی کرده اند ظاهری اسلامی دارند اما به یاددارم سخن پیامبراسلام راکه فرمودند درفتنه ای که بعدازمن واقع میشود دنباله روعلی باشید چراکه (علی مع الحق والحق مع علی).

IMG_8763

امام جمعه ورزنه گفتند: درفتنه 88 نیزدوگروه ظاهری اسلامی ودینی داشته وباشعارهای موجه درصحنه بودند اما سخنی ازامام راحل میتوانست این مشکل راحل کندچراکه ایشان فرمودندهرگاه دیدیددشمن ازاشخاصی حمایت می کند مطمئنا درکارآنها شک بکنید چراکه موجبات رضایت دشمنان رافراهم کرده اند ومادراین فتنه دیدیم که استکبارجهانی ومنافقین وسلطنت طلبان ورقاصه های عالم ازفتنه گران حمایت میکردند که این خودنشانه ای ازباطل بودن فتنه گران بود.

ایشان درادامه به دوانتخابات پیش رواشاره کرده وافزودند مردم ماباید هوشیارباشند چراکه دشمنان قسم خورده ماازفتنه گری مایوس نشده اندودرصددند باردیگر فتنه گری بکنند.

IMG_8761

امام جمعه ورزنه به ثبت نام بی سابقه کاندیداها اشاره کرده وگفتنداین هم ازنقشه های دشمن است چراکه آنها عده ای راتشویق به ثبت نام نموده اند تاازاین رهگذر بتوانند به مقصودخودبرسند چراکه درصورت عدم تاییدصلاحیت،عده ای دست به اعتراض خواهندزد ودرصورت تایید صلاحیت، شخص موردنظرشان به این کرسی دست پیداکرده که هردومطلوبشان بوده وبه قول اعراب (احدی الحسنیین )پیش می آید.

IMG_8791

شامحمدی گفتند: من نگفته ونمی گویم به چه کسانی رای بدهید اما میگویم به چه کسانی رای ندهید وآنها عبارتند ازفتنه گران وساکتان درفتنه .همچنین برای مامهم نیست که کاندیداها چه کسانی هستند بلکه برای مامهم این است که بدانیم این افرادتحت حمایت استکبارنباشند اگرچه آن افرادازوابستگان نزدیک امام خمینی رحمه الله علیه باشند .

لازم به ذکراست اگرجریان فتنه که هنوزهم حاضر به توبه وبازگشت به آغوش انقلاب نیستند باردیگر درانتخابات ابرازوجودکنند باعکس العمل مردم انقلابی وائمه جمعه درخطبه های نمازجمعه مواجه خواهندشد.

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.