سرویس: تولیدی » مقاله و یادداشت ۰۷:۲۵ - شنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۴

در پی مطالبات اخیر رهبری از اعضای شورای عالی فضای مجازی؛

ارتقای قدرت سایبری ایران در گرو بازتولید آموزه های شیعی

آنچه باید مورد اهتمام همگان قرار گیرد اجرای دقیق سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری به شورای عالی فضای مجازی است، مولّفه هایی مهم و راهبردی است.

اصفهان شرق/ مهدی نجفی، بیانات اخیر مقام معظم رهبری و تأکید معظم له بر ضرورت ابرقدرتی ایران در فضای مجازی شاید در وهلۀ نخست برای تحلیل کمی دشوار است، لیکن تأمل در  داشته های انقلاب اسلامی از جمله آموزه های غنی شیعی نشان می دهد از بُعد نرم افزار و وجود محتوی بی بدیل در این آموزه ها و بهره مندی از سبقۀ تاریخی در خشان در تمدن بی نظیر ایرانی و اسلامی، ادعای دست یابی به ابرقدرتی در فضای مجازی امری کاملا ممکن و ضروری است.

لیکن آنچه باید مورد اهتمام همگان قرار گیرد اجرای دقیق سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری به شورای عالی فضای  مجازی است، مولّفه هایی مهم و راهبردی که اهم آن عبارت است از:

– انحلال شوراهای عالی(موازی) مصوب در گذشته.

– ارتقای جمهوری اسلامی ایران به قدرت سایبری در طراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی.

– برخورداری از ابتکار عمل و قدرت تعامل با دیگر کشورها… با رویکرد اخلاق‌مدار و عادلانه.

– اهتمام ویژه به سالم‌سازی فضای مجازی کشور.

-ترویج هنجارها در فضای مجازی کشور.

-ترویج ‌ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی در فضای مجازی کشور.

-حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور .

-حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه در فضای مجازی.

-ارتقای فرهنگ کاربری و سواد فضای مجازی جامعه.

-مقابله مؤثر با نفوذ و دست‌اندازی بیگانگان در فضای مجازی کشور.

-ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی کشور.

– مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی.

– احراز جایگاه و سهم مناسب برای اقتصاد دانش‌بنیان در فضای مجازی در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی کشور.

و…

به جرأت می توان مدعی شد به جز ابلاغ سیاست های مرتبط با ساختار اداری شورای فضای مجازی، در باقی موارد شاکلۀ اصلی سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری بر مبنای باز تولید و ترویج اموزه های شیعی در راستای مقابله موثر با تهاجم فرهنگی و  ترویج ‌ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی، ترویج هنجارها،تعاملات میان فرهنگی…استوار شده است.

بدیهی است اجرای دقیق این راهبردهای مهم و کلیدی می تواند تحول شگرف در امکان پذیری تحقق ابرقدرتی نظام اسلامی در فضای مجازی پدید آورد.

تئوری انسان کامل؛ اکسیر ناب در آموزه شیعی

در تشیح این مدعا باید به طور اجمال به برخی از شاخصه های آموزه های شیعی اشاره نمود به عنوان نمونه  نباید فراموش نمود آموزه های امام(ره) و انقلاب اسلامی به علت انطباق با فطرت بشری در سال های اخیر و در بسیاری از کشورهای جهان با استقبال فراوان مواجه شده است، اما به راستی شاخصه های نرم افزاری اقبال عمومی مردم از آموزه های امام(ره) و انقلاب اسلامی چیست؟

در پاسخ به این مسأله باید گفت اسلام دین زندگی است، زیرا از یک سو با مولّفه های انسان متعالی در مسألۀ امامت پیوند خورده است که مولّفه هایی از قبیل شجاعت و محبت و مهربانی را با یکدیگر تجمیع کرده است، ائمۀ اطهار(ع) مظهر اجتماع اضدادند، در عین اینکه دلیر و شجاع هستند اما به شدت مهربان هستند که تبلور این مسأله را می توان دروجود امام خمینی(ره) مشاهده نمود؛ امام به شدت از یک سو شجاعانه ظلم ستیزی می کند و با مستکبران لحظه ای  سر سازش ندارد لیکن در عین حال بسیار مهربان است.

هم چنین شهدای والا مقام و نیز سیرۀ بزرگان دینی به ویژه مقام معظم رهبری  نیز مویّد این مسأله است که حاکی از عمق پیوند انسانهای والا مقام و بزرگان دینی در نظام شیعی با ائمۀ اطهار(ع) به عنوان انسان های کامل است.

حال مولّفه محبت در اسلام و امتیازات بی نظیر شاخصه های زندگی از قبیل شادی و تفریح حلال در اسلام و تدکید بر عدم تأخیر ازدواج و…موجبات ارتقای رشد و تعالی انسانها را فراهم خواهد نمود.

تأکید بر این شاخصه ها لزوم بازتولید تئوری انسان کامل و ترویج ابعاد و ویژگی های منحصر به فرد آموزه های شیعی را در فضای مجازی دو چندان می کند، حال اگر متخصصین امر از جمله کارشناسان برجستۀ دینی و صاحبان خبرۀ عرصۀ رسانه بتوانند با همکاری و هم نوایی سیاست گذاری فضای مجازی را به این سو رهنمون سازند، آیا در آن صورت نمی توان مدعی ابرقدرتی در فضای مجازی منطبق بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری گردید؟

بهره گیری از فرهنگ جنسی؛ اصل راهبردی در آموزه های شیعی

بی شک ترویج سبک زندگی غربی و آموزه های منحط ابتذال فرهنگی ازجمله شالوده های فضای مجازی در عصر کنونی است که منبعث از افراط غرب بر مقولۀ طبیعت و غریزۀ جنسی است و اثری از فرهنگ جنسی در سبک زندگی غربی مشاهده نمی شود، در حالی که آموزه های اسلامی و شیعی بر مدار فرهنگ جنسی استوار شده است که اگر این امر مهم توسط دغدغه مندان فرهنگی کشور به خوبی مورد اهتمام قرار گیرد هر آن می توان بر بسیاری از رخنه های ضد فرهنگی فائق آمد و حتی در راستای صدور این آموزه ها در عرصه های تعاملات میان فرهنگی اقدام نمود.

در تبیین این ادعا باید گفت لذت حلال در اسلام بر فطرت بنا شده است  که بخشی از آن غریزه را تشکیل می دهد که درنوع خود موجبات ارتقای معنوی انسان است، لیکن در آموزه های دیگرادیان، همچون مسیحیت، زهد مسیحیت مطرح است و غریزه جنسی درآن آموزه های دینی امری مذموم شمرده می شود.

لیکن در آموزه های جنسی اسلام اهتمام به زوایای روحی و جسمی انسان، در قالب فرهنگ متعالی است، لذا فرهنگ جنسی در اسلام با تلفیق آموزه های هنجاری و طبیعت جنسی بر محور خانواده منحصر شده است و بر تسهیل و بسط و گسترش ازدواج در جوامع اسلامی و جوامع بشری تأکید می کند که این مسأله در نوع خود بسیاری از پیامدهای موجود را مرتفع می ساز،د لیکن سبک زندگی غربی با نفی فرهنگ جنسی صرفاً بر طبیعت جنسی استوار است و در حال حاضر رویکرد اتکاء صرف به طبیعت جنسی نهاد خانواده را در غرب متلاشی کرده است و این اسب سرکش با شتاب فراوان در همۀ عرصه ها به ویژه فضای مجازی را در نوردیده است.

حال با این اوضاف باید در بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ترویج ‌ارزش‌ها و سبک زندگی اسلامی ایرانی و ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی کشور تأمل و تعمق نمود، آموزه های شیعی با بهره گیری از این شاکله های بی نظیر اگر به خوبی  در قالب بازتولید فرهنگی و هنری به جامعه به ویژه در فضای مجازی  ارائه گردد، یقینا تحول شگرف در بُعد  نرم افزاری و محتوایی در این عرصۀ مهم  شکل خواهد گرفت.

لذا برای حصول ابرقدرتی در فضای مجازی به ویژه در بُعد نرم افزاری  و محتوایی آن، ضرورت تبیین منویات رهبر معظم انقلاب در مقولۀ فضای مجازی باید بیش از پیش مورد اهتمام متولیان فرهنگی جامعه به ویژه اعضای محترم شورای عالی فضای مجازی قرار گیرد، زیرا دست یابی به راهبرد رهبر معظم انقلاب مبنی بر ابرقدرتی در فضای مجازی امری حیاتی است که در صورت تلاش فراگیر در ارائۀ آموزه های بی بدیل تمدن ایرانی اسلامی می توان در عرصۀ فن آوری های نوین به ویزه فضای مجازی موفق عمل نموداز این رو باید رویکردهای متعالی اسلام و آموزه های شیعی را به فطرت جوامع بشری عرضه نماید که در صورت تحقق این امر می توان افق های درخشانی از ابرقدرتی در فضای مجازی جهانی مشاهده نمود.

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.