اصفهان شرق

برجام مبهم؛ مجلس بیدار

کدخبر: 73814
۱۳۹۴/۰۶/۱۴ در ساعت ۱۲:۱۷

اصفهان شرق/ مهدی نجفی؛ شاخصه هایی کلیدی از عدالت محوری نظام اسلامی برای استقرار صلح جهانی و آمادگی نیروهای مومن و متعهد برای مواجهۀ فراگیر با آمریکا تا تأکید بر حق ذاتی نظام اسلامی در حمایت از گروه های مقاومت و جنبش های آزادی بخش، از ترسیم صحیح و رمز گشایی از معمای برد برد تا منع استحالۀ فکری برخی مسئولان به بهانۀ افق های!! پیش روی برجام مبهم، از لزوم نقش آفرینی مجلس در برجام تا ضرورت هم سان سازی تعهدات ایران با فکت شیت های آمریکایی در تعامل بین المللی، از تبیین منظومۀ فکری نظام اسلامی در استکبار ستیزی تا تقبیح و منع هم نوایی برخی عناصر داخلی با ادبیات سلطه گران…همه و همه حاکی از عمق درایت و ژرف اندیشی مقام معظم رهبری  است که با این اوصاف رسالت همۀ دغدغه مندان برای تحقق سرنوشت عزتمندانۀ نظام اسلامی در بازتولید این راهبردهای کلان معظم له امری حیاتی است.

بدیهی است در روزهای اخیر از سوی برخی دولتمردان و برخی چهره ها و جریانات سیاسی، برخی اظهار نظر های عجیب و غیر قابل قبول مبنی بر عدم ورود مجلس در برسی برجام در رسانه های مطرح گردید، که نفی ارادۀ عصارۀ ملت از سوی مدعیانی که در آغاز فعالیت اجرایی خود بر شعار« مجلس در رأس امور است» تأکید می کردند جای بسی تأسف دارد و نیز حاکی از ارادۀ خطرناک دولت در پیش برد غیر کارشناسی برجام به سوی اجرای تعهدات الزام آور در توافق وین می باشد، که این رویکرد نادرست منبعث از ذوق زدگی بی حد و حصر و حرکت شتابات و خودسرانۀ برخی عناصر اعتدالیون در تحمیل تعهدی الزام آور و سنگین به نظام اسلامی است.

لیکن بیانات اخیر مقام معظم رهبری و ترسیم دقیق و عینی فرجام برجام و نیز تبیین سیاست های کلی نظام در نحوۀ مواجهه با برجام بر مبنای مواضع و اقدامات عینی و اجرای تعهدات طرف مقابل به ویژه آمریکا در رفع تحریم ها در نوع خود از وقوع برخی اقدامات منفعلانه از سوی غرب گرایان و مروجان ارتباط بی قید و شرط با کد خدا! جلوگیری نموده است.

حال با این تفاسیر و در حالی که به حق «اختیار رد یا تصویب برجام»[1] به عصارۀ ملت یعنی مجلس سپرده شده است و به بیان رهبر معظم انقلاب « این نمایندگان ملت هستند که باید تصمیم بگیرند»[2]، نگاه و رویکرد آحاد مسئولان به ویژه دولتمردان محترم در ضرورت نقش آفرینی مجلس در مقولۀ برجام و بررسی نهایی این توافق درخانۀ ملت بیش از پیش آشکار شده است.

بنابراین ضرورت ورود فراگیر و همه جانبۀ نمایندگان محترم مجلس به مقولۀ برجام با بهره گیری از نظرات کارشناسان متخصص و متعهد به ویژه بهره گیری از نظرات کارشناسی  تیم مذاکره کننده سابق و واکاوی دقیق خلأ های حقوقی و فنی برجام امری انکار ناپذیر است.

بی شک مواضع، رویکردها و اقدامات پیش روی دولت محترم در مقولۀ برجام و افق های پیش روی منبعث از این توافق باید بر مبنای ارادۀ جمعی نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی منطبق گردد، از این رو شایسته است سرنوشت برجام که البته مملو از پیچیدگی های فنی و حقوقی است و هر گونه مواجهۀ مسامحه آمیز با برجام می تواند به بهای نفوذ امنیتی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قدرت های استکباری در نظام اسلامی منتهی گردد، به مجلس محترم محوّل گردد تا خرد جمعی دغدغه مندان این ملت در فرجام برجام به منصۀ ظهور برسد.

در غیر این صورت شائبۀ نفی ارادۀ ملت و پیشبرد مستبدانه و خودسرانۀ اجرای برخی تعهدات الزام آور و پیچیده در قالب برجام گریبان دولت را خواهد گرفت که در این صورت قضاوت آیندگان در برابر عدم هم نوایی دولت با ملت یقیناً مثبت نخواهد بود.

امید است دولت محترم در نزدیکترین زمان ممکن به ویژه پس از درخواست و تأکید اخیر و  قاطع نمایندگان ملت از دولت تدبیر و امید مبنی بر لزوم ارائۀ لایحۀ بررسی فرجام ، در راستای تحقق این مهم اقدام نماید تا وجدان های بیدار و هوشیار در مجلس شواری اسلامی با بررسی دقیق و متعهدانه برجام، فرجامی خوش و امید بخش و عزتمندانه را برای ملت رقم بزنند ،که تحقق این مسأله موجبات ظهور و  تجلی «مردم سالاری دینی و زمینه ساز سکینه و آرامش در جامعه»[3] را فراهم خواهد نمود.

———————————————-

[1] بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان12/6/94.
[2]بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان12/6/94.
[3] همان.