اصفهان شرق

ظرفیت بی نظیر بسیج؛ شاه کلید تحقق اقتصاد مقاومتی

کدخبر: 73508
۱۳۹۴/۰۶/۱۰ در ساعت ۱۲:۰۳

اصفهان شرق/ مهدی نجفی، نقش نهاد مقدس بسیج در ارتقای مولّفه های اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام و تحقق اقتصاد مقاومتی از جایگاه بی بدیل برخوردار می باشد، که با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی، نقش آفرینی اقتصادی این نهاد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است، زیرا به نظر می رسد بدون احیاء و فعال نمودن ظرفیت های بسیج در جامعه تحقق اقتصاد مقاومتی و ارتقای اقتصاد کشور در جامعه ممکن نخواهد بود، لذا اینگونه است که مقام معظم رهبری در دیدار رئیس‌جمهور و اعضاى هیأت دولت‌ بر ظرفیت های بی نظیر بسیج تأکید می کند و به نوعی مطالبۀ کلیدی خود از دولتمردان در تحقق اقتصاد مقاومتی را بر محوریت بسیج استوار می سازد و می فرماید:« بخشهایی وجود دارند خارج از دولت؛ اینها میتوانند در اقتصاد مقاومتی نقش ایفا کنند، از جمله بسیج؛ من یک گزارشی دیدم. خیلی لازم است به نظر من -اگر وقت کنند آقای رئیس‌جمهور..که بخواهید و ببینید مجموعه‌ی بسیج در مورد اقتصاد مقاومتی چه کارهایی میتوانند انجام بدهند و ظرفیّتش را دارند؛ ظرفیّت خیلی خوبی است. بسیج چیز کمی نیست، چیز کوچکی نیست؛ بسیج یک مجموعه‌ی عظیم و آماده‌به‌کاری است؛ اینها را بخواهید، ببینید چه‌کار میتوانند بکنند؛ اینها می‌آیند امکانات خودشان را عرضه میکنند و میگویند این‌کارها را هم کرده‌ایم».

0212-1024x724

اذعان مقام معظم رهبری به ضرورت نقش آفرینی بسیج در تحقق اقتصاد مقاومتی بدین خاطر است که متأسفانه بسیاری از دولتمردان و  سیاستگذاران اقتصادی دولت تدبیر و امید توانمندی ها و  ظرفیتهای مختلف و متعدد نهاد بسیج  را به درستی نشناخته و از برکات و ثمرات بی نظیر آن در عرصه های مختلف به ویژه از نقش کلیدی این نهاد در میدان های مهم  اقتصادی بی خبرند، لذا باید مدعی گردید نهاد بسیج می تواند در نوع خود کارکردهای بی نظیری در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا نمایدکه در نهایت ایجاد شکوفائی اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت.

هم چنین در تبیین چرایی مطالبۀ مهم مقام معظم رهبری در به کار گیری ظرفیت های بی نظیر بسیج باید گفت؛ پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی  و مطالبۀ رهبر معظم انقلاب در  ضرورت عدم وابستگی به نفت و نیز لزوم خصوصی سازی و ضرورت نقش آفرینی شرکت های اقتصادی خصوصی در امر تحقق اقتصاد مقاومتی؛ انتظار از دولتمردان این بود که توانمندی این نهاد مهم و مردمی بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد، لیکن ماهیت معنایی اشرافیت برآمده از گفتمان سیاسی کارگزاران(تکنوکرات)، بهره گیری از توانمندی نهاد بسیج را در کشور مسدود نمود؛ زیرا رویکرد معنایی دولتمردان نه برمبنای اقتصاد مردم گرایی بلکه در بستر اقتصاد مذاکراتی و تبعیت از  برخی مکاتب اقتصادی غربی صورت گرفته است، لذا بسیج و دیگر نهادهای ارزشی پس از آغاز فعالیت های این دولت مورد بی مهری و بی اعتنایی قرار گرفتند که مواضع سلبی و قهری دولت در مواجهه با فعالیت ها و خدمات اقتصادی برخی نهادهای ارزشی از جمله سپاه در این فضای معنایی تعریف می گردد.

4

لذا با این تفاسیر تأکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از توانمندی بسیج باید به عنوان منشور کلیدی دولتمردان در اجرای موفق اقتصاد مقاومتی مورد نظر قرار گیرد، هم چنین ضرورت بازنگری در امر سیاست گذاری دولت در ارتباط با موضوعات اقتصاد مقاومتی در متن طرح های اقتصادی سازمان های اجرائی کشور برای ایجاد ظرفیت جدید در تحقق اقتصاد مقاومتی  به نام بسیج بیش از پیش احساس می گردد، امری که با ویژگی های منحصر به فرد این نهاد ارزشی و انقلابی، و ارتباط مستقیم آن با تقویت کارآمدی و پیشرفت اقتصادی در کشور ضرورت آن دو چندان می شود،از این رو  شایسته است دولتمردان محترم با دریافت نظریات و تئوری اقتصادی این نهاد انقلابی به عنوان الگوئی جامع و موفق که به دفعات کارامدی آن در بحران های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد اذعان همگان قرار گرفته است،  نه تنها در راستای بهبود و توسعه اقتصادي و کاهش بیکاري و پویایی اقتصادی جامعه، بلکه در تحقق اقتصاد پایدار و مقاوم در برابر تحریم ها  اقدام نماید، زیرا آثار تحقق اقتصاد مقاومتی می تواند به  افزایش بهره وري در جامعه و استحکام پایه هاي اقتصاد کشور منجر گردد، که این امر به بهبود سطح زندگی و کیفیت بهتر زندگی ، افزایش رفاه و نیز مقاوم پذیری اقتصاد کشور در برابر تحریم های ظالمانه منتهی خواهد شد.

بدیهی است ارایۀ الگوی اقتصادی بسیج در قالب راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی می تواند رونق اشتغال، آموزش، بهداشت، مسکن، حمل ونقل و سایر تسهیلات زندگی را به همراه داشته باشد ؛ بلکه به کارگیري نوآوری ها و ابتکارات این نهاد مردمی و انقلابی در مقولۀ اقتصاد مقاومتی می تواند  به رشد روز افزون اقتصاد در نظام اسلامی منجر گردد.

هم چنین در ضرورت اجرای  اقتصاد مقاومتی با بهره گیری از توانمندی بسیج باید گفت، امروزه برترین مدل توسعه مدل توسعه پایدار است، مدل توسعه ای که به مقتضیات داده های فرهنگی ، اقلیمی، محیطی، انسانی و نهادی خود،  طرح خاصی از توسعه را طراحی و به اجرا بگذارد ، لذا سازمان بسیج با بهره گیری از شاخصه های مذکور و گزاره های غنی اسلامی می تواند توأمان در راستای فقر زدائی مادی و معنوی جامعه حرکت نماید، زیرا نگرش غالب به مفهوم توسعه نگرش مادی است، و چنین رویکردی به توسعه بیش از هر چیز معلول نگاهی است که فرهنگ امروز غرب به انسان و جهان دارد . لیکن بعد معنوی و ماورای مادی انسان و جهان در نگاه اغلب مکاتب غربی مرتبط با علم توسعه و اقتصاد، یا به کلی مورد انکار قرار می گیرد ، یا مغفول می ماند و یا به صورت فرعی و غیر اصیل مورد توجه واقع می شود .

3640063

لذا برمبنای پیش فرض مذکور در باب توسعه برتر اسلامی، نهاد بسیج از جهت هویت ، شناخت ، معرفی و کارکرد به عنوان یکی از اساسی ترین مجری اجرای احکام و آموزه های اسلام و برنامه توسعه اقتصاد اسلامی، نقش مهم و چند بعدی را در تحقق اقتصاد مقاومتی بر عهده می گیرد.

بنابراین ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی با توجه به مطالبات مقام معظم رهبری بر مبنای  شاخصه ها و راهبردهای ابلاغی از قبیل استفاده از ظرفیت بسیج(تکیه­ی بر مردم«مردم گرائی»)، حمایت دولت از واحدهای اقتصادی متوسط و کوچک،مدیریت مصرف(پرهیز از اسراف)، برنامه محوری، تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه کشورهای منطقه، افزایش قدرت ضریب مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد، استفاده از دیپلماسی اقتصادی در جهت حمایت از هدف های اقتصادی، حذف دستگاه های موازی و مقابله با موازی کاری، تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی، مدیریت بحران، تداوم در امور مرتبط با فعالیت های اقتصادی، فساد ستیزی و شفاف سازی،…از جمله مهمترین شاخه های کلیدی رشد و پیشرفت اقتصاد کشور با رویکرد اقتصاد مقاومتی است که تدقیق در این مسائل با اجتناب ار رویکردهای فعلی اقتصاد لیبرالی غرب و  بهره گیری جامع و کامل  از ظرفیت های عظیم نهاد بسیج امکان پذیر خواهد بود.