اصفهان شرق

بنایی تاریخی روستای ازیران

کدخبر: 725
۱۳۹۲/۰۶/۱۴ در ساعت ۱۲:۳۷

اصفهان شرق

SAM_0920

SAM_0932

SAM_0933

SAM_0931

SAM_0930

SAM_0925

SAM_0926

SAM_0928

SAM_0929

SAM_0924

SAM_0923

SAM_0922

SAM_0921

SAM_0917

SAM_0918

SAM_0919