اصفهان شرق

برگزاري كلاس هاي اموزشي مهارت هاي زندگي در بخش كوهپايه

کدخبر: 70179
۱۳۹۴/۰۵/۱۲ در ساعت ۰۰:۰۱

به گزارش اصفهان شرق به نقل از بهزیستی کوهپایه، طي اقدامي هماهنگ با كميته امداد بخش كوهپايه دوره هاي مشترك مهارت هاي زندگي ويژه مددجويان تحت پوشش بهزيستي و كميته امداد در روستاي زفره برگزار شد.

در اين دوره ها مددجويان بهزيستي و كميته امداد امام(ره) با مهارت هاي زندگي از جمله خود آگاهي، همدلي، تصميم گيري ، مهارتهاي ارتباطي بين فردي و اجتماعي ، مديريت استرس و هيجانات، تفكر خلاق و انتقادي، حل مساله آشنا مي گردند.

شهرياري هدف از برگزاري اين كلاسهاي آموزشي را حفظ سلامت روان و پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي عنوان نمود و گفت: به طور كلي مهارتهاي زندگي تواناييهايي را در بر ميگيرد كه منجر به ارتقاي بهداشت رواني افراد جامعه ، افزايش سلامت و رفتارهاي سلامتي و غناي روابط انساني در سطح جامعه مي گردد.

همچنين مقرر گرديده كه ماهيانه دو جلسه اموزشي در اين راستا در زفره برگزار گرددو براي ديگر روستاها و شهرهاي كوهپايه و سجزي و تودشك اين آموزشها برنامه ريزي و تداوم يابد