سرویس: غیر تولیدی » نقلی ۰۹:۴۱ - یکشنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۴

ّبه مناسبت روز حجاب و عفاف

پیامک، جملات ادبی و کلمات قصار ویژه حجاب

ای به زینت حجاب آراسته! ای به مقام عفاف باریافته که چون فرشته ای بر اریکه پاکی نشسته ای! صولت حجابت چشم ها را خاضع کرده و سطوت حیائت دل ها را آرام کرده است. بگذار بگویم که تحقیر هوس ها بزرگت ساخته است. شکر خدای را که اینگونه خواسته است…

به گزارش اصفهان شرق:

* حجاب فاطمی را پاس بداریم.

* حجاب یعنی به جای شخص، شخصیت را دیدن.

* حجاب یعنی به همه ی نامحرمان و ظاهربینان “نه” گفتن.

* دختران و زنان شایسته با آراستن خویش به “پوشش اسلامی” بزرگترین معلمان اخلاق و پاکی و فضیلتند.

* آنان که جسم خود را ارزشمندتر از آن می دانند که هر چشمی از آن بهره ببرد، بر مسند والای فضیلت نشسته اند.

* حجاب، عفاف و شخصیت و متانت زن را نمودار می کند و او را همچون مرواریدی گرانبها دربر می گیرد.

* حجاب، سپری در برابر رهزنان گوهر عفاف است و موجب کمانه کردن تیر زهرآلود چشم ناپاکان.

حجاب

* حجاب، دختران جوان و نوجوان را از طمع شکارچیان هوس حفظ می کند و آنان را در رسیدن به قله ی رفیع نیکبختی یاری می بخشد.

* دنیا در برابر گرفتن حجاب از زن، چیزی که سعادت و خوشبختی او را تأمین کند، به وی نداده است.

* دامن پاک حجاب از پلیدی ها پیراسته است.

* حجاب آوای ملکوتی جمال طلبی معنوی زن است.

* حجاب تلألو شبنم بر چهره ی زیبای گل است.

* حجاب تضمینی برای تداوم خط زیبای شرافت است.

* حجاب تداوم بخش آیه های مهربانی متقابل همسران است.

* حجاب بوته ی خوشبوی گل عفاف است.

* حجاب سپری است قوی در برابر شمشیرهای تهاجم فرهنگی.

* حجاب سند اطاعت از فرمانده هستی است.

* حجاب زنجیری گران بر دست های دیو گناه است.

* حجاب گام های بلند انسان در کوچه های معانی است.

* وقتی مروارید زیبایی هایت را به صدف حجاب و عفاف می سپاری، خدا تو را آبی می کند. آنقدر آبی که آسمان به تو رشک می برد.

حجاب

* ضامن فردای تو وجدان توست            صورت زیبا فقط زندان توست
عشق اگر خواهی، قفس باید شکست       هرچه زیبایش کنی، مشکل تر است

* حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم.

* به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.

* کس غنچه نهان شده در برگ را نچید/ از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.

* حجاب نیمی از ایمان است.

* اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.

* ای زنان زینت های خود را آشکار نسازید مگربرای محرمانتان .

* حجاب واکسن مقابله با تیر نگاههای آلوده.

* حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون ومحفوظ نگه می دارد.

* حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است. حجاب مصونیت است نه محدویت.

* حجاب یعنی حیای جوان باعفت.

* بدحجابی زن از بی غیرتی مرد است.

* کسی که عفت داشته باشد ارزش ومنزلتش زیاد خواهد بود.

* حجاب امن ترین پناهگاه زن

* حجاب بیانگروقارو افتخار زن است.

* زن درحجاب مانندگوهر در صدف است.

* حجاب رساندن زن به رتبه عالی معنویت.

* حجاب سرچشمه کمال زن است.

* چادربهترین نوع حجاب ونشانه ملی ماست.

* عفت باید درفکر نگاه، زینت، حجاب، زبان، چشم، گوش واندام تجلی داشته باشد.

* حجاب جاذبه خوبی ها ودافعه خطاهاست.

* ای زن به تواینگونه خطاب است زیبنده ترین زن حفظ حجاب است.

* حجاب مادر پاکیهاست.

* حجاب تلالو شبنم بر چهره گل

* حجاب مظهرعفاف است.

* حجاب دژوقلعه ای برای پاسداری از گوهر عفاف است.

* حجاب یعنی حیا وجوانمردی وشرف و آزادگی وبصیرت.

* حجاب ح= حریت، ج= جذبه، ا= آبرو وشرف، ب= بندگی.

* حجاب یعنی حریت و آزادگی و افتخار وبندگی.

* حجاب برای زن تاج بند گی خداست.

* اقتدارزینب به حجاب او بود.

* حجاب مانع آلوده شدن جامعه به فساد است.

* حجاب عامل تحکیم خانواده وکاهش آسیب های اجتماعی.

* هیچ کس نمی داند من چقدر خوشحال شدم که رسول خدا (ص) مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد.(حضرت فاطمه «س»)

* زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است.

* غنچه ای تا هست پنهان در حجاب/می کند از او خزان هم اجتناب

* زنان مانند گل اند/ برمقام حفظ عصمت سنبل اند.

* حجاب = کاهش آسیبهای اجتماعی.

* حجاب تضمین تداوم زیبایی وشرافت است.

* در تصویر حکاکی شده برسنگهای تخت جمشید هیچکس عصبانی نیست،هیچ کس سوار بر اسب نیست. هیچ کس رادر حال تعظیم نیست. در بین این همه پیکر تراشیده شده حتی تصویر برهنه نیست یادمان باشدکه چه بودیم وچه شدیم.

* خواهرم استعمار قبل از هر چیز از سیاهی چادر تو می ترسد تا سرخی خون من (پیام شهدا(

* در فرهنگ لغات خود حجاب را پاکی صداقت معنا کن در فرهنگ لغات خود حجاب را آیینه نادیده معنا کن.

* همیشه گوهر انسانیت را در حجاب جستجو کن.

* زن بخاطر ارزش و کرامتی که دارد باید با رعایت حجاب محفوظ بماند و خود را حراج نکندو در بازار سوداگران شهوت خود را به بهای چند نامه و نگاه و لبخند نفروشد.

* خواهرم سرخی خونم را به سیاهی چادرت به امانت داده ام (پیام شهدا)

* حجاب دژی است در برابر یورش های شیطانی.

* یک گل خوش رنگ و یک گل خوشبو/ از خس و خاشاک پنهان کند رو

* چادر ترنم عطر یاس در فضای غبار آلوده دنیاست.

* فرمان خدا قول نبی نص کتاب است/ از بحر زنان افضل طاعات، حجاب است.

* حفظ چادر حفظ دین و مذهب است/ شیوه زهرا و درس زینب است.

* تا شهوت نفس در نهاد بشر است در کشف حجاب صد هزاران خطر است.

* تیری است نظر، ز تیرهای ابلیس این چادر در مقابلش چون سپر است.

حجاب

* گل عفاف در بوستان حجاب می روید و عطر پاکی وجود زنان محجبه را قیمتی می کند.

* نمی دهد اجارت چشم ها را به سیر و سفر/حجاب چهره تو و سربه زیری و وقارت.

* زن عفیف زیباست و عفتش به او قدرتی می دهد که قوی ترین مردان را در برابر او به خضوع وادار می کند.

* حجاب اسلحه محکمی است که زن با آن می تواند از حقوق و ارزش هایش دفاع کند.

* روی فرو پوش چون دُرّ صدف تا نشوی تیر بلا در هدف.

* سنگفرش های وجود هر انسان خاکی به وسیله پوشش و حجاب از گزند علف های هرز در امان می ماند.

* آنکه در حجاب چادر به سر کند یعنی فقط به حد حکم خدا نظر کند.

* حجاب سپری است در مقابل چشمان بوالهوسان و سدی محکم در برابر گناه.

* حجاب منشور والای آگاهی است.

* حجاب فریضه ای است که ترک آن فرصت قضا ندارد.

* حجاب مهر عنایت حق بر قامت فرشتگان زمین است.

* من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم معنی صوم و صلاتم بر حریم عفت وناموس، من نیکو پاسبانم.

* ای پیامبر به زنان و دختران خود و زنان مؤمن بگو که خویشتن را به چادر بپوشند (سوره احزاب آیه ۵۹)

* حجاب تضمین کننده سلامت جامعه و مصونیت آن دربرابر حیله شیطانی و تهاجم فرهنگی است.

* زنان خوب میراث دار عفاف فاطمه و مریم اند دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند.

* العِفَّه رأسُ کلِّ خَیر؛ عفت منشأ تمام نیکی ها است.

* ثمره العفه الصیانه میوه عفت محفوظ ماندن است.

* هر شاخه ای که از باغ برون آرد سر/ در میوه آن طمع کند راهگذر/ بی حجابی مانند شاخه ای است بیرون از حصار باغ که طمع هر رهگذری رابه خود جلب می کند.

* والذینهم لفرو جهم حافظون آنان «مؤمنین» کسانی هستند که خویشتن را از بی عفتی حفظ می کنند.

* حجاب شما خواهران کوبنده تر از خون سرخ ما است… (وصیت شهدا)

* مروارید گرانبها و صدف وجودت را بر نامحرم مگشا.

* با حجاب، زیباتر بودن را تجربه کنید.

* حجاب، آسمانی ترین راه به مدینه ی فاضله است.

* پدرم گفت که ای دخت نکو بنیادم/ زلف بر باد نده تا ندهی بر بادم.

* حجاب صدف است که از گوهر وجودی زن محافظت می کند.

* غنچه زیباست چون گلبرگ ها را در میان گرفته و حجاب زیباست چون تو را در بر گرفته.

* حجاب دستوری قرآنی و قانون الهی و تکلیف انسانی و برنامه اخلاقی است.

* حجاب یک فرهنگ است که شهدا نیز به آن افتخار کردند.

* حجاب حفظ ارزش های انقلاب اسلامی است.

* حجاب و عفاف یکی از محورهای زندگی قرآنی است.

* حجاب همان اندازه حیاتی است که آب.

* حجاب نشانه شخصیت انسان است.

* خواهرم حجاب تو بها است نه بهانه.

* برای هر چیز زکاتی است و زکات زیبایی پاکدامنی و حجاب است.

* زنان باحجاب مرزبانان شرف اند.

* حجاب برتر به زنان ما عفت به مردان ما غیرت و به جامعه ما عزت می بخشد.

* به زلفانت بیاموز که بیرون ارزش دیدن ندارند.

* حجاب محافظی ستبر است که از غنچه عفاف حفاظت می کند.

* حجاب صدفی است که گوهر عفت را حفظ می کند.

* حجاب کلید نزدیکی به فاطمه زهرا (س) است.

* زیباترین هدیه خداوند به زن حجاب است.

* حجاب تیر جانسوزی به چشم دشمن است.

* حجاب مهر عنایت حق بر قامت فرشتگان زمین است.
* زن در حجاب مانند گوهری در صدف است.
* حجاب مادر پاکی هاست.
*چادر پیش از آنکه یک حجاب اسلامی باشد یک حجاب ملی است.
* حجاب نیمی از ایمان است.
* اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.
* خواهرم: استعمار قبل از هر چیز از سیاهی چادر تو می ترسد تا سرخی خون من (پیام شهدا)

حجاب* ای زنان، زینت‌های خود را آشکار نسازید مگر برای محرمانتان.
* حجاب واکسن مقابله با تیر نگاه های آلوده است.
* حجاب سنگری است محکم که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.
* حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است.
* حجاب مصونیت است نه محدودیت.
* حجاب یعنی حیای جوان با عفت.
* بدحجابی زن از بی غیرتی مرد است.
* کسی که عفت داشته باشد ارزش و منزلتش زیاد خواهد بود.
* حجاب أمن ترین پناهگاه زن.
* حجاب رساندن زن به رتبه عالی معنویت.
* حجاب سرچشمه کمال زن است.
* چادر بهترین نوع حجاب و نشانه ملی ماست.
* عفت باید در فکر، نگاه، زینت، حجاب، زبان، چشم، گوش و اندام تجلی داشته باشد.
* حجاب جاذبه خوبی ها و دافعه خطاهاست.
* ای زن، به تو اینگونه خطاب است زیبنده ترین زینت زن حفظ حجاب است.
* حجاب تلألوی شبنم بر چهره گل.
* حجاب مظهر عفاف است.
* حجاب دژ و قلعه ای برای پاسداری از گوهر عفاف است.
* حجاب یعنی حیاء و جوانمردی و شرف و آزادگی و بصیرت.
* حجاب: ح = حُرّیت، ج = جذبه، آ=آبرو و شرف، ب = بندگی.
* حجاب برای زن تاج بندگی خداست.
* اقتدار زینت به حجاب او بود.
* حجاب مانع آلوده شدن جامعه به فساد است.
* حجاب عامل تحکم خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی.
* هیچ کس نمی داند من چقدر خوشحال شدم که رسول الله صلی الله علیه وآله مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد (حضرت فاطمه سلام الله علیها).
* زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است.
* ای پیامبر به زنان و دختران خود و زنان مؤمن بگو که خویشتن را به چادر بپوشند (سوره احزاب آیه ۵۹).
* حجاب تضمین کننده سلامت جامعه و مصونیت آن در برابر حیله های شیطانی و تهاجم فرهنگی است.
* با حجاب از دره ی پست زمین بالا شوی، قطره باشی، دُر شوی، دریا شوی.
* زنان خوب میراث دار عفاف فاطمه و مریم اند، دریغا که بازیچه هوس شوند و به ویروس گناه آلوده گردند.
* ثمره العفه الصیانه، میوه عفت محفوظ ماندن است.
* مروارید گرانبها و صدف وجودت را بر نامحرم مگشا.
* حجاب آسمانی ترین راه به مدینه ی فاضله است.
* حجاب صدفی است که از گوهر وجودی زن محافظت می کند.
* غنچه زیباست چون گلبرگ ها را در میان گرفته و حجاب زیباست چون تو را در بر گرفته.
* حجاب دستوری قرآنی و قانونی الهی و تکلیف انسانی و برنامه اخلاقی است.
* حجاب مانند دُر در صدف است.
* حجاب حفظ ارزش های انقلاب اسلامی است.
* حجاب و عفاف یکی از محورهای زندگی قرآنی است.
* خواهرم حجاب تو بها است نه بهانه.
* برای هر چیزی زکاتی است و زکات زیبایی، پاکدامنی و حجاب است.
* حجاب برتر، به زنان ما عفت، به مردان ما غیرت و به جامعه ما عزت می بخشد.
* حجاب محافظی ستبر است که از غنچه عفاف حفاظت می کند.
* حجاب کلید نزدیکی به فاطمه زهرا سلام الله علیها است.
* زنان مانند گل اند، بر مقام حفظ عصمت سنبل اند.
* حجاب = کاهش آسیب های اجتماعی.
* حجاب تضمین تداوم زیبایی و شرافت است.
*گل عفاف در بوستان حجاب می روید.
* در تصویر حکاکی شده بر سنگ های تخت جمشید هیچ کس عصبانی نیست، هیچ کس سوار بر اسب نیست، هیچ کس در حال تعظیم نیست، در بین این همه پیکر تراشیده شده حتی تصویر برهنه نیست، یادمان باشد که چه بودیم و چه شدیم.
* در فرهنگ لغات خود حجاب را پاکی صداقت معنا کن در فرهنگ لغات خود حجاب را آئینه نادیده معنا کن.
* همیشه گوهر انسانیت را در حجاب جستجو کن.
* زن بخاطر ارزش و کرامتی که دارد باید با رعایت حجاب محفوظ بماند و خود را حراج نکند و در بازار سوداگران شهوت خود را به بهای چند نامه و نگاه و لبخند نفروشد.
* فرمان خدا قول نبی، نص کتاب است از بحر زنان افضل طاعات حجاب است.
* حفظ چادر حفظ دین و مذهب است شیوه زهرا و درس زینب است.
* تا شهوت نفس در نهاد بشر است در کشف حجاب صد هزاران خطر است. تیری است نظر ز تیرهای ابلیس این چادر در مقابلش چون سپر است.
* روی فروپوش چون دُر صدف تا نشوی تیر بلا در هدف
* سنگفروش های وجود هر انسان خاکی به وسیله پوشش و حجاب از گزند علف های هرز در امان می ماند.
* آنکه در حجاب چادر به سر کند یعنی فقط به حد حکم خدا نظر کند.
* حجاب منشور والای آگاهی است.
* من حجابم، کشتی راه نجات، چشمه آب حیاتم، معنی آب حیاتم، معنی صوم و صلاتم، بر حریم عفت و ناموس، من نیکو پاسبانم.

* خواهرم! حجاب باله های شنا به سوی سرچشمه هستی است و پوشش های مهیج وزنه های سنگینی است که زن را غریق ژرفای مهیب دنیا خواهد کرد. نمونه های به حق پیوسته فرشته های حجاب را مشاهده کن که چگونه بر اجساد کنیزکان شیطان نگاه هایی عبرت آمیز دارند و بر هدایت خویش دل به سپاس حق مشغول ساخته اند.

* خواهرم! ویژگی های جسمانی زن از اسرار اوست و حجاب حافظ اسرار زیبایی های زن است. پس مبادا اسرار خود را بر نامحرمان افشا کنی که اسرار خود را نادیده انگاشته ای.

* انحصارگرایی زن به همسرش ستون عفاف اوست. زنی که زیبایی خود را طعمه چشم های نامحرم کند. انحصار به همسر را خدشه دار کرده است.

* خواهرم! دنیا خراب آبادی است که هر نقطه آن به نگاه های آلوده نا امن گشته است. اما فرشته های حجاب در محفل انس و یاد خدا در امنیتی بسر می برند که دیگران از طعم آن بی خبرند.

* ای گوهر آفرینش! زن چه نیکو مقامی دارد که فاطمه (سلام الله علیها) از افق او تجلی کرد و مریم و زینب (سلام الله علیهما) از آسمان او درخشیدند و آسیه و خدیجه (سلام الله علیهما) از هستی او طلوع کردند. پس گوهر وجود خود را به صدف حجاب زینت بخش که حجاب اسلامی از جلوه های زیبای بندگی است.

* ای به برترین حجاب آراسته! ای به کمال پوشش راه یافته که با کاسبرگ حجابت چون غنچه های نوشکفته رو گرفته ای! چادر تو لبیک خالصانه به پیام حضرت معبود است که جز در پرتو عشقش به انتخاب آگاهانه آن نتوان رسید.

* خواهرم! فاطمه (سلام الله علیها) صراط مستقیم زن مسلمان است و پوشیدگی نمود بارز مکتب اوست. پس بکوش تا بر محور فاطمه (سلام الله علیها) چرخیده باشی که حضرتش فرمود: بهترین چیز برای زن آن است که به مردی نگاه نکند و مردی او را نبیند.

* خواهرم! نیک بدان که دین گلستان ارزش هاست و حجاب غنچه نوشکفته درخت تسلیم است. پس خود را به این غنچه زیبا زینت بخش که حجاب زیور تو و تو زینت آفرینشی.

* ای به زینت حجاب آراسته! ای به مقام عفاف باریافته که چون فرشته ای بر اریکه پاکی نشسته ای! صولت حجابت چشم ها را خاضع کرده است و سطوت حیائت دل ها را آرام کرده است. بگذار بگویم که تحقیر هوس ها بزرگت ساخته است. شکر خدای را که اینگونه خواسته است.

* خواهرم! تقوای الهی را به کام جان خود ریز تا عالم جانت گلستان گل های طاعت و تسلیم گردد و خیمه حجابت را برافراشته دار تا حافظ گلستان ارزش هایت شود.

* ای عاشق مدهای رنگارنگ! ای فریفته لباس های روشن و تنگ که از دنیا به شوق آمده ای! هیچ اندیشیده ای که این شوق، حزن آخرت را به همراه دارد؟

* خواهرم! سادگی را زیور خویش ساز تا محتاج نگاه دیگران نباشی چرا که زنان جلوه گر فقیر نگاه دیگرانند.

* خواهرم! از لباس توری و نازک بپرهیز که طمع و تحریک نامحرمان را به همراه دارد و جامه ضخیم را سپر خویش قرار ده تا صفات و اسرار زیبایی های جسم تو را بپوشاند که امیرمومنان (علیه السلام) فرموده است: بر شما باد که لباس ضخیم بپوشید. براستی کسی که لباسش نازک باشد، دینش نازک است.

* ای نوگل گلزار دیانت که به تکلیف راه یافته ای! بر خود ببال که به نیکو مقامی بار یافته ای. پس غنچه وجود خود را به کاسبرگ زیبایی حجاب زینت بخش که غنچه بدون کاسبرگ امنیت و زیبایی ندارد.

* حجاب اسلامی مُهر عنایت حق بر قامت فرشتگان زمین است.

* خواهرم! هویت زنانه خویش را پاس دار که خدایت تو را انسانی از جنس زن آفرید. پس از هرگونه جامه و حرکت مردانه بپرهیز که ارزش های تو ورای این اعمال است.

* ای به جامه مشکی آراسته که به حجاب زینت بخشیده ای! نیک بدان که رنگ مشکی نگاه شکن است و به بوالهوسان اخطار می دهد که حریم تو حریم عفاف است و در این وادی، هوس مرده است.

* چادر دامنه سرسبز قله های پاکی و صلابت است.

* خواهرم! چادر خلعت زیبای رهروان وادی عشق است که طوفان هوس ها توان خلعت آن ها را ندارد. چرا که آنان معجون فهم و عشق و تسلیم رابه کام جان خود ریختند و چنین معجونی پادزهر هوس های آدمی است.

* خواهرم که به شکوفایی عالم جانت رو کرده ای! نیک بدان که رشد تو جز در تسلیم حق نباشد و عمران و آبادی جانت جز به تخریب لانه های هوس شکل نگیرد. پس اسرار زیبایی های سر و سینه ات را به مقنعه ای سپار که آن ها را از نامحرم بپوشاند و از روسری های نازک وکوتاه بپرهیز که اسرار تو را بر نامحرم افشا کنند. خدایت توفیق دهد.

منبع: ندای اصفهان

همچنین بخوانید:

یک نظر در مورد “پیامک، جملات ادبی و کلمات قصار ویژه حجاب”

  1. مینا گفت:

    حجاب خدانمایی است
    یا
    حجاب یعنی خدانمایی
    این جمله جالب بود کوتاه و مختصر و مفید

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.