اصفهان شرق

ریزگردهای اصفهان با چاشنی اورانیوم!

کدخبر: 65861
1394/03/28 در ساعت 15:05

انتشار ریزگردها بعد از خشک شدن زاینده رود را می توان بزرگترین مشکل زیست محیطی اصفهان دانست که حدود شش سالی است گریبان این استان را گرفته است.

به گزارش اصفهان شرق؛ به نقل از تابناک اصفهان، ریزگردها علاوه بر تاثیرات منفی که بر سلامتی مردم استان داشته است و بروز برخی بیماری ها را با وفور بیشتر در اصفهان نسبت به سایر استان های کشور، شایع نموده است، خساراتی را برای تاسیسات و زیرساخت هایی همچون سیستم های مخابراتی، برق و فرودگاه ها نیز به همراه دارد.

به گفته عبدالرضا مهاجری، معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان، ریزگردهای ناشی از کانون سجزی در حال حاضر خسارت‌های زیادی را به تاسیسات حساس، تجهیزات فرودگاهی، ریل، ساختمان‌ها و جاده‌های استان وارد کرده است.

وی در این مورد اظهار داشت: هزینه خسارت‌های وارد شده از سوی ریزگردهای این منطقه در سال گذشته ۳۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

این تنها بخشی از خسارت ریزگردها به استان اصفهان بوده است چراکه این وضعیت زیست محیطی، خسارت های مخفی که شامل به خطر افتادن سلامت نسل حاضر و آینده است را نیز شامل شود.

علاوه بر کانون های ریزگرد و گرد و غبار که سه کانون به عنوان عمده ترین منبع انتشار در اصفهان شناخته شده است، اصفهان از دست ریزگردهای همسایه نیز در امان نیست.

هنوز خسارت های جنگ تحمیلی، به اصفهان هم می رسد به گونه ای که بخشی از ریزگردهای موجود در اصفهان، غبارهایی که حاوی اورانیوم ضعیف شده است، هستند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان در این مورد با اشاره به اینکه ریزگردهای عراق دیگر تهدید شهر اصفهان است، افزود: این ریزگردها اورانیوم ضعیف شده هستند که بر اثر جنگ عراق و آمریکا ایجاد شده اند.

وی همچنین ورود ریزگردهای منطق سجزی به اصفهان را نیز روزانه ۷۰ تن عنوان کرد و گفت: این ریزگردها ناشی از فعالیت کوره‌های آجر و گچ است.