سرویس: غیر تولیدی » نقلی 10:10 - دوشنبه 25 خرداد 1394

با اين افــــــراد ازدواج نکنيد

هيچکس کامل نيست و مطمئناً همه ما عيب ها و ايراداتي داريم، عيب هايي که خيلي وقت ها خودمان هم به آن معترف هستيم، عيب هايي که گاهي اوقات باعث زياده روي ما مي شود و گاهي اوقات هم باعث کم کاري مي شود، عيب هايي که گاهي باعث خشم ما مي شود و گاهي باعث حسادت…

به گزارش اصفهان شرق؛ به نقل از مشرق، اما با تمام اين ها و با تمام اين معايب و مشکلاتي که داريم، کار مي کنيم، شغل داريم، ازدواج مي کنيم و صاحب فرزند مي شويم. ولي همين اصل و قاعده «هيچ کسي کامل نيست» گاهي ممکن است براي ما دردسر درست کند و يک عمر زندگي ما را نابود کند.

گاهي ممکن است شما بر اساس همين قاعده خودتان را قانع کنيد و با فردي ازدواج کنيد که مثلاً نمي تواند خشم خود را کنترل کند، يا با فردي که مسئوليت پذير نيست يا فردي که هنوز در کودکي خود مانده و بالغ نشده! البته گاهي اوقات هم ممکن است افرادي اين قاعده را اصلاً قبول نداشته باشند و بگويند که طرف مقابل ما بايد از همه نظر کامل باشد و هيچ عيب و ايرادي نداشته باشد که متأسفانه در بسياري از موارد اين قبيل افراد دچار تجرد ناخواسته مي شوند و تا آخر عمر منتظر اسب سفيد با شاهزاده روياها مي مانند!

بنابراين براي اينکه نه دچار سرنوشت گروه اول شويم که چشم بسته به هر فردي پاسخ مثبت مي دهند و نه دچار سرنوشت گروه دوم شويم که از شدت سخت گيري خانه نشين شده اند، بايد نکاتي را در انتخاب همسر آينده رعايت کنيم که يکي از اين نکات بررسي اين سوال است که چه کساني براي ازدواج مناسب نيستند؟ به عبارت ديگر در چه صورتي اصل «هيچ کس کامل نيست» در مورد بعضي از افراد اعتبار خودش را از دست مي دهد؟ زن روز با اين مقدمه مي نويسد:

همانطور که گفتيم همه ما عيب هايي داريم اما برخي از ويژگي ها هستند که نسبت به ساير ويژگي ها خطرناک تر و آسيب پذيرتر هستند و کساني که چنين ويژگي هايي دارند بايد از فهرست افراد مورد نظر شما حذف شوند و کنار گذاشته شوند. اين ويژگي ها شامل موارد زير مي باشد:

1- افراد معتاد به مواد مخدر و الکل:

دختري عاشق فردي هروئيني شده بود و معتقد بود اين فرد بعد از ازدواج اعتيادش را ترک خواهد کرد و حتي خانواده اين دختر هم با اين وصلت موافق بودند. اما واقعيت اين است که تصور ترک اعتياد بعد از ازدواج يک تصور کاملاً غلطي است چرا که ازدواج نه تنها باعث ترک کردن نمي شود بلکه بر استرس فرد معتاد هم اضافه مي کند و حتي ممکن است اعتيادش شديدتر هم بشود.

از طرف ديگر ازدواج با يک فرد معتاد تنها به دليل اعتياد نيست بلکه اعتياد باعث تغييراتي در فرد مي شود، تغييراتي مانند خواب آلودگي، کم اشتهايي، پرحرفي، کاهش فعاليت، افزايش پرخاشگري، بدبيني و… که تمام اين تغييرات روانشناختي مانع احساس خوشبختي مي شود. بنابراين اگر قرار است با يک فرد معتاد ازدواج کنيد يا اگر عاشق يک فرد معتاد شده ايد بهترين کار اين است که قبل از هر چيز از او بخواهيد اعتيادش را ترک کند و سپس بعد از يک سال اقدام به ازدواج کنيد. چرا که در طول ۱۲ ماه احتمال عود و بازگشت وجود دارد. اما به صورت يک اصل کلي بهتر است ازدواج با يک فرد معتاد کاملاً با احتياط صورت گيرد.

2- افرادي که به سرعت خشمگين مي شوند:

همه ما در زندگي عصباني مي شويم و حتي ممکن است خشم خودمان را هم ابراز کنيم اين نوع از خشم طبيعي است و مشکلي را ايجاد نمي کند. اما برخي از افراد هستند که به سرعت و ناگهان خشمگين مي شوند و به عبارت ديگر خشم آن ها متناسب با موقعيت نيست. اين افراد مي خواهند با خشم خود ديگران را کنترل کنند و براي همين همسر يا افرادي که در کنار آن ها زندگي مي کنند هميشه در حال کنترل رفتار خود هستند تا مبادا باعث خشم ناگهاني او شوند و باعث شوند تا وي به شدت هر چه تمام تر خشم خود را بروز دهد. براي آشنايي بيشتر با اين افراد در زير برخي از خصوصيات آن ها آورده مي شود:

* اگر برخي از چيزها مطابق ميلشان نباشد از کوره در مي روند و خشم خود را به سرعت بر سر اطرافيان خالي مي کنند.

* هنگامي که با نظر او موافق نيستند با فرياد، بددهني و تهديد پاسخ مي دهد.

* هنگامي که از او مي خواهيد تا کار کوچکي را برايتان انجام دهد، حالت تدافعي گرفته و مخالفت مي کند.

* هنگامي که به او توضيح مي دهيد که رفتارش چه تأثيري بر شما مي گذارد، احساس مي کند که به او حمله شده و با حالت تدافعي و بي رحمانه پاسخ مي دهد.

* خشم خود را با کوبيدن در، قطع کردن تلفن، ترک اتاق و… نشان مي دهد.

* خلق و خويش در عرض چند ثانيه از حالتي مهربان به حالتي عصباني تغيير مي کند.

* وقتي کاري که از شما خواسته است را انجام نمي دهيد يا اشتباهي مرتکب مي شويد، آمادگي او براي اين که شما را تحقير کند و فرياد بکشد بالاست.

* به کرات در مکان هاي عمومي صدايش را بلند کرده و عصباني مي شود.

* خشم خود را به صورت فيزيکي و با پرت کردن اشياء نشان مي دهد.

* در عين اين که ابراز عشق و صميميت مي کند اما هنگام عصبانيت به راحتي همسر خود را کتک مي زند يا بددهني مي کند.

3- افراد بي مسئوليت:

اين افراد معمولاً ديگران را به خاطر مشکلات خود سرزنش مي کنند. آن ها معمولاً سهم خود را در پذيرش مشکلات قبول نمي کنند و معمولاً داستان هاي فراواني از ظلم هايي که ديگران در حقشان کرده اند بيان مي کنند. اگر شما قصد ازدواج با چنين کساني را داريد بايد بدانيد که ظالم بعدي داستان هاي او خواهيد بود. برخي از ويژگي هاي اين افراد شامل موارد زير مي باشد:

* اين افراد به ندرت خشم خود را مستقيماً بيان مي کنند و در عوض با گله، شکايت، قيافه ناراحت و خلاصه به صورت غيرمستقيم خشم خود را ابراز مي کنند.

* وقتي همسرش به او عشق مي ورزد احساس مي کند اين کار بي فايده است چرا که او نمي تواند پذيراي عشق باشد.

* هميشه چيزي براي ناراحتي او وجود دارد و معمولاً بدعنق است.

* دلش به حال خودش مي سوزد و اغلب به خاطر خودش تأسف مي خورد و آن را بيان مي کند.

* به جاي اين که تصميم بگيرد و اقدام کند بيشتر وقتش را با گله از روزگار مي گذراند.

* ديگران را به خاطر گذشته خود سرزنش مي کند و آن ها را مسئول بدبختي هاي خودش مي داند.

* به موفقيت ديگران حسادت مي کند و خود را با آن ها مقايسه مي کند.

* وقتي به آن ها پيشنهاد مي شود که براي موفقيت کاري انجام دهند با ليست بلند بالايي روبه رو خواهيد شد که به شما نشان مي دهد چرا آن پيشنهاد براي آن ها مفيد نمي باشد.

* معمولاً کارهاي خود را به تعويق مي اندازند چرا که به خود اعتماد ندارند و اميدوار هستند تا ديگران به کمک شان بيايند و از آن ها حمايت کنند.

4- افرادي که ديگران را کنترل مي کنند:

افرادي که ديگران را کنترل مي کنند درست نقطه مقابل افرادي قرار دارند که از قبول مسئوليت فرار مي کنند اين افراد، تمام تصميمات را خودشان مي گيرند، به ديگران مي گويند چه کاري انجام دهند، آن ها هر کاري مي کنند تا کنترل امور دستشان باشد و نمي خواهند آن را از دست بدهند. اين افراد داراي ويژگي هاي زير هستند:

* از لحاظ عاطفي محدود و بسته هستند و احساسات خود را به سادگي بروز نمي دهند.

* حس مالکيت زيادي دارند.

* بسيار حسود هستند.

* وقتي چيزي تحت کنترل آن ها نباشد يا وقتي احساس کنند چيزي مطابق ميلشان نيست، به راحتي عصباني مي شوند.

* معمولاً داراي عادت هاي وسواسي هستند.

* اصلاً دوست ندارند که کسي به آن ها بگويد که چه کاري انجام دهند چرا که احساس مي کنند اوضاع از دستشان خارج شده است.

* اين افراد معمولاً والديني سلطه جو و انتقادگر هستند.

5- افرادي که هنوز از روابط قبلي خود التيام نيافته اند:

ممکن است برخي وسوسه شوند که با اين افراد ازدواج کنند تا مثلاً آن ها را نجات دهند اما در واقع ازدواج با اين افراد ازدواجي يأس آور است و موجب نااميدي مي شود. براي آشنايي بيشتر با خصوصيات اين افراد برخي از ويژگي هايشان در ادامه آمده است:

* هنوز خشم و انزجار شديدي نسبت به همسر قبلي خود احساس مي کند و هر چقدر خشم بيشتري داشته باشد توانش براي ابراز عشق نسبت به همسر آينده اش کاهش مي يابد.

* هنوز به خاطر ارتباط پيشين احساس مسئوليت مي کند و در نتيجه خودش را گناهکار در نظر مي گيرد.

* هنوز رنجش خاطري که از ازدواج قبلي داشته را فراموش نکرده و در شوک روحي به سر مي برد.

همچنین بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

توجه: از انتشار نظرات توهین آمیز معذوریم.