اصفهان شرق

لزوم احداث بیمارستان های بزرگ و پیشرفته در استان اصفهان

کدخبر: 52395
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ در ساعت ۱۶:۰۰

به گزارش اصفهان شرق؛ حمیدرضا طلوعی در جلسه هم اندیشی رئوسای بیمارستان های استان اصفهان و اعضای نظام پزشکی استان اصفهان اظهار داشت: در حال حاضر در سطح استان اصفهان احداث بیمارستان های پیشرفته و بزرگ با هتلینگ های بالا در بخش دولتی و خصوصی احساس می شود.

وی بیان داشت: نیاز به احداث چنین بیمارستان هایی با تسهیلات فراهم برای پذیرش بیماران و با بالاترین ارائه خدمات به مردم در استان احساس می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: قریب ۸۰۰ هزار نفر از شهروندان استان اصفهان در مناطق محروم زندگی می کنند.

وی با بیان اینکه اصفهان، یک چهار محال بختیاری با همان میزان محرومیت در دل خود دارد، ادامه داد: اما این در حالی است که منابعی که از سر محرومیت به چهار محال بختیاری داده می شود اما به مناطق محروم در دل اصفهان به علت برخوردار بودن بودجه اختصاص نمی یابد.

پرستاران در برابر طرح تحول سلامت نایستند

عضو هیئت رئیسه نظام پرستاری استان اصفهان گفت: پرستاران اولین حامیان و وکلای بیماران محسوب می شوند و اینکه گفته شده پرستاران برابر طرح تحول سلامت ایستاده اند، بی انصافی است.

احمدرضا یزدان نیک نیز در این جلسه اظهار داشت: پرستاران بزرگترین مدافع طرح تحول سلامت و فلسفه آن هم پذیرفته است.

وی بیان داشت: اگر انتقادی هم به طرح تحول سلامت است در خصوص نحوه توزیع منابع طرح است.

عضو هیئت ریئسه نظام پرستاری استان اصفهان گفت: اینکه گفته می شود حقوق پرستاران با اجرای طرح تحول سلامت سه برابر افزایش یافته باید به این نکته توجه کرد که پرستاری که مثلا ۱۰۰ هزار تومان دریافت می کند و اکنون حقوق وی ۳۰۰ هزار تومان شده و پزشکی که حقوقش حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است و هم اکنون درآمد وی به ۱۵ میلیون تومان رسیده است.

وی گفت: حقوق پزشکان یک و نیم درصد در طرح تحول سلامت افزایش یافته است که در مقایسه با حقوق سه برابری پرستاران افزایش یافته است.